Kontakt

Har du frågor om Kollektivt kulturarv kontakta någon i projektgruppen:

Ann Pettersson, hembygdskonsulent, Stockholms läns hembygdsförbund
ann@hembygd.se  08 30 21 80

Ann-Sofie Nygren, IT-samordnare och arkivansvarig, Stockholms läns museum
ann-sofie.nygren@stockholmslansmuseum.se  08 586 194 25

Elisabeth Boogh, Fotograf och bildantikvarie, Stockholms läns museum
elisabeth.boogh@stockholmslansmuseum.se  08 586 194 31

Supportmejl:

kollektivt@stockholmslansmuseum.se