Om webbplatsen

På denna webbplats samlar vi digitalt material om Stockholms stad och län. Här kan du söka i databaser, hitta länkar till digitaliserat material och längre fram själv bidra med eget material. Sidorna vänder sig till alla som är intresserad av kulturhistoria. 

Webbplasen är ett samarbete mellan Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum och Stockholms läns hembygdsförbund. Vi samarbetar också inom "Portalnätverket" som är ett nationellt nätverk för ABM samverkan.

Tekniskt är webbplatsen byggd i Django och drivs på en linuxserver. Vidareutvecklingen sker av programeraren Johnny Blästa Stockholms läns museum /Länsmuseet Västernorrland

Kulturarvsportaler eller liknande webbplatser finns i flera län och regioner.