Alfred Nobel

En Historisk Vandring i
ALFRED NOBELS

Vinterviken


Heleneborg år 2002ALFRED NOBEL
och
NITROGLYCERIN AB
STOCKHOLM


Ångbåten VINTERVIKEN

RÄVUDDEN
och
EXPLOSIONERNA


Arbetare vid presshusen
"DJÄVULSUDDEN"
och
NITROGLYCERINFABRIKEN

Svavelsyrefabriken år 2000
MÖRTVIKEN
och
ARBETARNAHemsidan är gjord av Berith Dahlin
Hemsidan är privat och har ingen anknytning till något företag.