Kulturmiljö

skanela_bygg
Skånelaholm

Här hittar du material och länkar om länets kulturmiljöer och kulturhistoria. Du kan finna arkeologi och fornvård, byggnadsminnen, riksintressen och kulturmiljöprogram. Det mesta materialet rör länets alla kommuner, men det finns inte så mycket från Stockholms stad det hittar du i stället hos Stockholms stadsmuseum.

Missa inte att söka bland hembygdsföreningarnas bilder via Kollektivt kulturarv.Titta också efter bilddatabaser under länkar.

Har du frågor eller synpunkter hör av dig till:
Ann-Sofie Nygren, ann-sofie.nygren@stockholmslansmuseum.se