Arkeologi

Utgrävning i Karby i Täby. Foto: Elisabeth Boogh, Stockholms läns museum, 2004, cc:by-nc-nd

Arkeologi

Här samlar vi länkar, artiklar och digitalt material om Stockholms läns förhistoria.

Länsmuseets seminarieserie

På initiativ av Stockholms läns museum startades 1994 seminarieserien "Arkeologi i Stockholms län".

Arkeologisektionen, hembygdsförbundet

Här hittar du rapporter från de seminarier som Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion och Stockholms läns museum arrangerat tillsammans.

Fornsök

Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

Fornvård

För att få statusen av vårdad fornlämning krävs att det finns en vårdplan och att en kontinuerlig besiktning av fornlämningen sker.

Runstensdatabas

I Stockholms län är närmare 800 runristningar på stenar eller berghällar kända. Det överväldigande flertalet av dem är från 1000-talet, vikingatidens senare del.

Arkeologiska rapporter

Många av rapporterna finns också i pdf format för nedladdning hos respektive arkeologiföretag.

Inventering av runstensskyltar

Stockholms läns museum under åren 2016-2017 utfört en inventering av informationsskyltar placerade intill runstenar i syfte att skapa ett kunskapsunderlag gällande skick och status.

Gerlögs berättelse

Gerlögs berättelse- fakta och fiktion Här kan du höra och läsa en berättelse om Inga och Estrid och hur deras liv kan ha sett ut....