Arkeologi

Utgrävning i Karby i Täby. Foto: Elisabeth Boogh, Stockholms läns museum, 2004, cc:by-nc-nd

Arkeologi

Här samlar vi länkar, artiklar och digitalt material om Stockholms läns förhistoria.

Länsmuseets seminarieserie

På initiativ av Stockholms läns museum startades 1994 seminarieserien "Arkeologi i Stockholms län".

Arkeologisektionen, hembygdsförbundet

Här hittar du rapporter från de seminarier som Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion och Stockholms läns museum arrangerat tillsammans.

Fornsök

Med Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök kan du få information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

Fornvård

För att få statusen av vårdad fornlämning krävs att det finns en vårdplan och att en kontinuerlig besiktning av fornlämningen sker.

Runstensdatabas

I Stockholms län är närmare 800 runristningar på stenar eller berghällar kända. Det överväldigande flertalet av dem är från 1000-talet, vikingatidens senare del.

Arkeologiska rapporter

Många av rapporterna finns också i pdf format för nedladdning hos respektive arkeologiföretag.