Hembygdsrörelsen

Valsta gamla bytomt, Haninge, foto Karin Aspberg, Haninge hembygdsgille. cc:by-nc-nd

Hembygdsrörelsen

Alla frivilliga personer inom hembygdsrörelsen är viktiga aktörer när det gäller kulturmiljö och kulturhistoria. Både som källa till kunskap och som bevakare av vad som händer i närmiljön.

”Intresset för kulturmiljön är central i hembygdsrörelsen och det gemensamma arbetet utvecklas inom ett kulturmiljöprogram. Här kan du läsa om Sveriges Hembygdsförbunds kulturmiljöarbete och ladda ner kulturmiljöprogrammet.

Med kulturmiljö avser SHF hela den av människan påverkade miljön, inklusive den bebyggda. Det innebär att betydande delar av naturmiljön kan ses som kultur­miljö. ­Berättelser, kunskap, historia och traditioner kopplade till platser och områden ingår i kulturmiljön. Kulturmiljöarbete är det arbete som görs i hembygdsrörelsen med att lära känna, ta tillvara och använda hembygdens kulturmiljöer och dess värden för en hållbar utveckling.

Grundläggande utgångspunkter för kulturmiljöarbetet är SHF:s vision, ändamål, grundsyn, verksamhetsinriktning och politices. I SHF:s förslag till verksamhets­inriktning för åren 2018–2022 är strategiskt kulturmiljöarbete en prioriterad fråga under rubriken Natur- och kulturlandskapet.Verksamhetsinriktningen klubbas vid riksstämman i Uddevalla 27 maj 2017.”

Läs mer om hembygdförbundets arbete med kulturmiljöfrågor.

I Stockholms län finns det drygt 120 hembygdsföreningar, oftast finns det en i varje socken. De flesta är medlemmar i Stockholms läns hembygdsförbund och här hittar man länkar och kontaktuppgifter.