Hembygdsrörelsen

Valsta gamla bytomt, Haninge, foto Karin Aspberg, Haninge hembygdsgille. cc:by-nc-nd

Hembygdsrörelsen

Alla frivilliga personer inom hembygdsrörelsen är viktiga aktörer när det gäller kulturmiljö och kulturhistoria. Både som källa till kunskap och som bevakare av vad som händer i närmiljön.

”Natur- och kulturlandskapet är ett av hembygdsrörelsens viktigaste arbetsområden. I Sveriges hembygdsförbunds program Hållbara landskap beskriver vi vår syn på en hållbar utveckling av landskapen. Vi fokuserar särskilt på fyra landskapstyper: Sjö- och vattenlandskapet, skogslandskapet, odlingslandskapet och det bebyggda landskapet.”

Med kulturmiljö avser Sveriges hembygdsförbund hela den av människan påverkade miljön, inklusive den bebyggda. Det innebär att betydande delar av naturmiljön kan ses som kultur­miljö. ­Berättelser, kunskap, historia och traditioner kopplade till platser och områden ingår i kulturmiljön. Kulturmiljöarbete är det arbete som görs i hembygdsrörelsen med att lära känna, ta tillvara och använda hembygdens kulturmiljöer och dess värden för en hållbar utveckling.

Läs mer om hembygdförbundets arbete med kulturmiljöfrågor.

I Stockholms län finns det drygt 120 hembygdsföreningar, oftast finns det en i varje socken. De flesta är medlemmar i Stockholms läns hembygdsförbund och här hittar man länkar och kontaktuppgifter.