Föredrag och seminarier

flera kvinnor runt ett bord
Röda Kors-möte på Margrethelunds slott. Foto: Bröderna Harling, 1933. Österåkers hembygds- och fornminneshembygdsförening.

Föredrag och seminarier

Vi på Stockholms läns museum ordnar ofta fördrag och seminarier om arkeologi, bebyggelsehistoria och kulturmiljöfrågor.

Arkeologi

  • Vi har två serier webbinarier som sänds via Facebook med fördrag om arkeologi. En där vi fokuserar på ett specifikt arkeologiskt ämne eller inriktning, och en som vi organiserar tillsammans med Medeltidsmuseet, där vi lyfter aktuella arkeologiska undersökningar i länet.
  • Seminarieserien Arkeologi i Stockholms län. Denna serie lyfter aktuella problemområden inom arkeologin i Stockholms län och vill stimulera till samarbete, informationsutbyte och debatt mellan grävande institutioner, tillståndsgivande myndighet och universitet. Arkeologiseminariet organiseras i samarbete med länsstyrelsen, Stockholms universitet, Medeltidsmuseet och Historiska museet. Här finns rapporter från tidigare seminarier.
  • Vi ordnar även seminarier tillsammans med Stockholms läns hembygdsförbund. Rapporter från tidigare seminarier finns här.
  • Ofta är vi också med på Arkeologidagen i augusti.

 

Bebyggelse och kulturmiljövård

  • Hur använder kommunerna sina kulturmiljöer i olika stadsbyggnadsprojekt och hur kan bevarande och utveckling stärka varandra? I digitala samtal möts arkitekter, forskare, antikvarier och planerare för att diskutera hur kulturmiljöer kan användas som resurs i stadsbyggandet. Utgångspunkten är kommunala och lokala exempel i Stockholms län med en specifik plats i centrum. Ta del av våra seminarier som sänds på Facebook
  • Kulturmiljöfrågor diskuteras också ofta på Kulturarvsdagen i september.

Följ oss i sociala medier och läs i vårt kalendarium för mer information.