Vårdplaner för hembygdsgårdar

Kista hembygdsgård, foto: Ingvar Lundkvist, Stockholms läns museum, cc:by-nc-nd

Vårdplaner för hembygdsgårdar

Stockholms läns museum har under 2011 och 2012 hjälpt 30 hembygdsgårdar i Stockholms län med underhålls- och åtgärdsprogram.

Inom ett projekt som pågick under 2011 och 2012 har Stockholms läns museum upprättat underhålls- och åtgärdsprogram, s.k. vårdplaner, för hembygdsföreningar som förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Stockholms län. Vårdplanerna fungerar som redskap för vård- och underhållsarbetet på gårdarna och ger en överblick över behovet av åtgärder på gården. En antikvarisk inventering som gäller i 5 år utfördes för varje byggnad, där skador och åtgärdsbehov registrerades. Med hjälp av vårdplanerna kommer hembygdsföreningarna själva kunna utföra byggnadsinventeringarna framöver. Underhållet hinner på så vis inte bli eftersatt, och hembygdsföreningarna får en överblick över byggnadernas status.

Projektet samfinansierades mellan Länsstyrelsen i Stockholm och Stockholms läns museum. Samarbetspart var Stockholms läns hembygdsförbund samt hembygdsföreningar i Stockholms län.

Hembygdsföreningar i Stockholms län som fortfarande är intresserade av att ha en vårdplan för sin hembygdsgård är även i fortsättningen välkomna med en intresseanmälan. Framtida vårdplaner kommer att upprättas efterhand, med medel från Länsstyrelsen.

För mer information, vänligen kontakta Hedvig Bellberg, bebyggelseantikvarie på Stockholms läns museum. 08-586 194 56, 076 526 94 56. hedvig.bellberg@stockholmslansmuseum.se.

Det är 30 föreningar som fått underhålls- och åtgärdsprogram hittills de finns tillgängliga i PDF-format här: