Archive

Birka – en arkeologisk forskningsresurs
På portalen har vi samlat information och texter om det vikingatida Birka på Björkö och Hovgården på Adelsö i Mälaren