Runsa

Runsa

Herrgårdslandskap med ursprung i en stormannagård från yngre järnåldern, vid strategiskt läge mellan flera viktiga vattenleder in mot Uppsala och med en herrgårdsanläggning som speglar högadelns levnadsförhållanden under främst stormaktstiden.

Kommun: Upplands Väsby

Uttryck för riksintresset: Farledsanknuten fornborg med ovanligt kraftiga stenvallar, husgrundsterrasser och ett par gravfält med stora gravanläggningar, bl.a. en ”kungshög” och en stor skeppssättning. Runsa herrgård med huvudbyggnad från 1663-73 ritad av J de la Vallée, park och ekonomibyggnader. Det av godsdriften präglade landskapet med stora, öppna odlingsmarker, allé, gamla vägsträckningar, underlydande torp och anläggningar som i övrigt visar den komplexa verksamheten vid herrgården, bl.a. den kombinerade sågen och ångkvarnen, mejeri och orangeri. Torpmiljön har skildrats av C J L Almqvist.

Källa: RAÄ 97