Sök i Digitalt museum

Detta är en testsida för att prova att söka i Digitalt museums samlingar som rör Stockholms län. Urvalet är inte så finmaskigt så många träffar rör andra platser i landet. Bäst träffar får man om man söker på ett platsnamn.


Den här applikationen kräver att Javascript är aktiverat.