Tumba bruk: inventering 2000

Inventerare Fredrik Linder, Länsstyrelen

Hus 1: bostadshus

Hus 2: bostadshus

Hus 3: bostadshus

Hus 4: bostadshus

Hus 5: uthus

Hus 6: bostadshus

Hus 7: uthus

Hus 8: bostadshus

Hus 9: uthus

Hus 10: bostadshus

Hus 11: bostadshus

Hus 12: "Kölnan"

Hus 13: bostadshus

Hus 14: paviljong

Hus 15: avträde

Hus 16: f.d. stall

Hus 17: lada

Hus 18: f.d. spannmålsmagasin

Hus 19: lada

Hus 20: f.d. spruthus

Hus 21: "Klockhuset"

Hus 22: vaktkur

Hus 23: "Förvaltningsbyggnaden"

Hus 24: trädgårdshus

Hus 25: "Stora stenhuset"

Hus 26: f.d. avträde

Hus 27: f.d. tvättstuga

Hus 28: bostadshus

Hus 29: bostadshus

Hus 30: uthus

Hus 31: uthus

Hus 32: uthus

Hus 33: uthus

Hus 34: garage

Hus 35: garage

Hus 36: uthus

Hus 37: bostadshus

Hus 38: uthus

Hus 39: bostadshus

Hus 40: bostadshus

Hus 41: bostadshus

Hus 42: bostadshus

Hus 43: bostadshus

Hus 44: bostadshus

Hus 45: bostadshus

Hus 46: uthus

Hus 47: bostadshus

Hus 48: bostadshus

Hus 49: uthus

Hus 50: bostadshus

Hus 51: bostadshus

Hus 52: bostadshus

Hus 53: bostadshus

Hus 54: ladugård

Hus 55: uthus

Hus 56: uthus

Hus 57: uthus

Hus 58: Lumphuset

Hus 59: Fabrikshus

Hus 60: "Snickarlängan"

Bruksområdet