Industrihistoria

AGA Lidingö, hela personalen på snickeriet. Foto: AGA, 1929

Industrihistoria

Välkommen till ”Industrihistoria i Stockholms län”! En webbplats fylld av material som handlar om industriarvet.

Här har vi samlat både längre och kortare artiklar om länets industrihistoria. Läs om järnvägar, gruvor, fabriker och hur Stockholm försörjdes med mat och byggnadsmaterial. Ta del av AGA arbetarnas historia och läs om Folkets husrörelsen.

Vad har vi missat, har du artiklar och bilder att bidra med? Kontakta oss.

Kommunernas industrihistoria

Här presenterar vi sammanfattningar av kommunernas industrihistoria. Främst bygger de på de beskrivningar som finns i de kommunala kulturmiljöprogrammen.

Nätverket för industrisamhällets arv

Nätverket var verksamt under ca 10 år från 2000 och framåt. Det samlande antikvarier och andra verksamma på en rad institutioner i Stockholms län. En...

Arbetarminnen

I Nordiska museets arkiv finns en stor mängd arbetarminnen bevarade. De är en outsinlig källa till kunskap för den som vill skaffa sig en förståelse...

Försörjningen av Stockholm

Inom projektet ”Försörjningsindustrin i Stockholms län” har vi velat ta reda på hur människor i Stockholms stad har försörjts med livsmedel och byggnadsmaterial.

Artiklar om industrihistoria

Här kan du hitta artiklar om industrihistoria i Stockholms län. Allt från den första macken till kakelugnar och ångmaskiner.

AGA – människorna, fabriken och uppfinningarna

Vid stranden av Lilla Värtan på Lidingö utanför Stockholm skjuter en mörkröd tegelbyggnad av modernt snitt i höjden, omgiven av tegelhus av betydligt äldre datum....

Folkets hus och Folkets park

Folkets hus och Folkets park är ditt och mitt kulturarv. Att dokumentera folkrörelsemiljöerna är detsamma som att dokumentera det moderna Sveriges framväxt.

Industrisamhällets litteratur

Det är ofta först då vi möter industrisamhället sett genom en författares ögon som dess verklighet blir tydlig för oss. Industrisamhällets arbetarlitteratur är en kulturskatt...

Arkiv

I en lång rad arkiv finns material som speglar det industriella arvet i länet på olika sätt. Den här sammanställningen omfattar till största delen stora...