Världsarv

Drottningholm, foto: Anna Ulfstrand, Stockholms läns museum, 1999, cc:by

Världsarv

Av världens drygt 600 världsarv ligger 15 i Sverige och tre av dem finns i Stockholms län. Världsarven beslutas av FN-organet Unesco, i Sverige är det Riksantikvarieämbetet som har det övergripande ansvaret.

Birka och Hovgården
Birka och Hovgården fördes in på världsarvslistan 1993.
Världsarvskommitténs motivering:
”Birka-Hovgårdenområdet är ett väl bevarat exempel på vikingarnas handelsnätverk under de tvåhundra år då de expanderade ekonomiskt och politiskt i Europa. Birka är en av de mest kompletta och orörda vikingatida handelsplatserna från åren 700-900.”
Besök Birka och Hovgården (Sidor främst för mobiler)

Drottningholm
Drottningholms slott fördes in på världsarvslistan 1991.
Världsarvskommitténs motivering:
”Anläggningen Drottningholm – slottet, teatern, Kina slott och parken – är det bästa exemplet i Sverige på ett kungligt 1700-talsresidens, representativt för all europeisk arkitektur från denna tid. Drottningholms slott är påverkat av franske kungens Versailles liksom många andra slott i Europa under denna tid.”
Besök Drottningholm (Sida främst för mobiler)

Skogskyrkogården
Skogskyrkogården fördes in på världsarvslistan 1994.
Världsarvskommittén motivering:

”Skogskyrkogården är ett framstående exempel på hur arkitektur och ett formgivet kulturlandskap från vårt århundrade sammansmälts till en kyrkogård. Denna skapelse har haft stort inflytande på utformningen av kyrkogårdar i hela världen.”
Skogskyrkogårdens webbplats
.

Mer om världsarv hittar du hos Riksantikvarieämbetet