Riksintressen

Erstavik i Nacka, foto: Ingvar Lundkvist, Stockholms läns museum, 1984, cc:by

Riksintressen

”Ett område av riksintresse är en kulturmiljö som är unik eller speciell i en region, riket eller internationellt sett. Riksintressena ska representera hela landets historia allt från förhistorisk tid fram till nutid. Kulturmiljöer av riksintresse ska visa hur människan utnyttjat tillgängliga naturresurser, samhällets utveckling, näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick och olika estetiska ideal m.m.”

Riksantikvarieämbetet har en omfattande presentation av landets riksintressen på sin webbplats. Kartor över utbredningen finns hos länsstyrelsernas gemensamma karttjänst.