Kulturmiljöprogram

Gustavsberg, vattenhjulet av järn från 1895, foto: Elisabeth Boogh, Stockholms läns museum, 2010. cc:by

Kulturmiljöprogram

För nästan alla kommuner i länet togs kulturmiljöprogram fram under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Många av dessa gjordes av länsmuseet men även av andra konsulter och kommunerna själv. Dessa kulturmiljöprogram är både ett planeringsunderlag men också omfattande kunskapskällor till kommunernas historia. Dessa kulturmiljöprogram publicerades som tryckta rapporter och går ofta att hitta på kummens bibliotek.

Nya kulturmiljöprogram

På senare år har behoven av bättre planeringsunderlag och en delvis förändrad syn på bevarandevärdet i främst den lite yngre bebyggelsen gjort att många kommuner reviderat och utökat sina kulturmiljöprogarm.

Dessa presenteras ofta direkt på respektive kommuns webbplats. Här finns länkar:

Botkyrka, kulturmiljöprogram

Danderyd, gammalt program, arbete pågår med en uppdatering

Ekerö, kulturmiljöprogram

Haninge, kulturmiljöprogram

Huddinge, kulturmiljöprogram och annat planeringsunderlag

Järfälla, Kulturmiljöplan

Lidingö, arbetar med ett nytt kulturmiljöprogram

Nacka, kulturmijöprogram

Norrtälje, kulturhistorisk presentation av riksintressen

Nykvarn, Kulturhistoriska miljöer (bevarandeprogram)

Sigtuna, kulturmiljö

Solna, kulturmiljöer

Södertälje, kulturmiljöer

Tyresö, kulturmiljöinventering

Vallentuna kommun, kulturmiljö i samhällsplaneringen

Vaxholm, kulturhistoriska byggnader och bevarandeplan

Värmdö, kulturmiljö och byggnadsvård

Saknar du något eller fungerar inte länkarna hör av dig till Ann-Sofie Nygren, Stockholms läns museum
ann-sofie.nygren@regionstockholm.se