Arbetarminnen

Här byggs Norra Skolan i Västerhaninge, sedermera omdöpt till Åbyskolan, 1921, foto: Haninge hembygdsgille. cc:by-nc-nd

Arbetarminnen i Nordiska museets arkiv

I Nordiska museets arkiv finns en stor mängd arbetarminnen bevarade. Ett urval av dem har publicerats, bland annat i volymerna Kommunalarbetarminnen, Stenhuggarminnen, Verkstadsminnen och Statarminnen.

Dessa ”minnen” rör främst tiden kring sekelskiftet 1900. De är en outsinlig källa till kunskap för den som vill skaffa sig en förståelse för hur livet tedde sig i det gamla industrisamhället.

Vi riktar ett stort tack till Nordiska museet för möjligheten att här publicera utvalda delar av de ”minnen” som tidigare tryckts.

Som sättarinna vid stockholmstryckerier

Mina morföräldrar rådde om en stuga i Dufvogränd på Söder i Stockholm. Det var två stugor om vardera två rum och kök. Det ena av...

Från Bergsunds varv

Jag är född i Stockholm år 1875. Min far var textilarbetare och anställd i Stockholms Yllefabriker på Reimersholme.

Stenhuggare i Roslagen

Jag är född 1884, St Larsgatan 14, Uppsala. Som ogift hette min far Karlsson, som flicka hette min mor Överström. Före sitt giftermål arbetade min...

Svarvare på mekaniska verkstäder

Jag är född i Köping 1872. Min far var maskinist, sedan filare på Köpings Mek. Verkstad. 10 barn föddes i detta äktenskap. Det var fattigt...

I stockholmsbyggen på 1890-talet

Jag är född 1878 i Adolf Fredriks församling i Stockholm och har ägnat mig huvudsakligen åt byggnadsarbete sedan ungdomstiden.

En paginererska berättar

På Pro Patria på Sveavägen, dåvarande Stora Badstugatan i Stockholm föddes jag 1883. På julafton kom min moster och hämtade min moder och mig, så...