Försörjningen av Stockholm

Stora Vika, cementsilor i hamnen, foto: Mattias Ek, Stockholms läns museum, 2004, cc:by

Försörjningen av Stockholm

Alla måste äta och ha skydd för väder och vind. Det är något som förenar människor i alla tider och på alla platser. Inom projektet ”Försörjningsindustrin i Stockholms län” har vi velat ta reda på hur människor i Stockholms stad har försörjts med livsmedel och byggnadsmaterial. Var har tillverkningen av dessa förnödenheter ägt rum, i staden och i länet i övrigt? I vilken utsträckning har lokaliseringen samt tillverkningens art och omfattning förändrats under perioden 1850-2000? Vi har bara undersökt industriell tillverkning, med undantag för handelsträdgårdarna, som haft direkt betydelse för försörjningen av Stockholm stad.

Projektet har genomförts av Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum och Länsstyrelsen i Stockholms län.

Uppgifterna är insamlade 2008-2010 och förhållandena kan ha ändras sedan dess. Inte minst gäller det länkar till andra webbsidor. Vi har tyvärr inte möjlighet att kontinuerligt uppdatera materialet. Men hitta ni felaktigheter så hör av er.

Om projektet – Försörjningen av Stockholm

Inom projektet ”Försörjningsindustrin i Stockholms län” har vi velat ta reda på hur människor i Stockholms stad har försörjts med livsmedel och byggnadsmaterial.

Källor och metod

Inom projektet ”Försörjningsindustrin i Stockholms län” har vi velat ta reda på hur människor i Stockholms stad har försörjts med livsmedel och byggnadsmaterial.

Kontakt

Inom projektet ”Försörjningsindustrin i Stockholms län” har vi velat ta reda på hur människor i Stockholms stad har försörjts med livsmedel och byggnadsmaterial.

Sök via karta

Inom projektet ”Försörjningsindustrin i Stockholms län” har vi velat ta reda på hur människor i Stockholms stad har försörjts med livsmedel och byggnadsmaterial.

Sök via företagsnamn eller kommun

Inom projektet ”Försörjningsindustrin i Stockholms län” har vi velat ta reda på hur människor i Stockholms stad har försörjts med livsmedel och byggnadsmaterial.