Kollektivt kulturarv

Flickor i långa kjolar vid Edsviken, nära Mörby. Fotot kan vara taget av Axel Pehrson. Troligen runt 1900. Danderyds hembygdsförening, cc-by.

Kollektivt kulturarv

Databas, digitalisering, långtidslagring och webbpublicering

Stockholms läns hembygdsförbund och Stockholms läns museum driver tillsammans Kollektivt kulturarv. Syftet är att bidra till att hembygdsföreningarnas samlingar digitaliseras, bevaras och tillgängliggörs.
Genom att bilder, dokument, ljud, filmer och föremålsregister digitaliseras ökar chansen för att de ska bevaras för framtiden eftersom det förutom originalet även finns en digital kopia. Materialet lagras i en databas där varje förening lägger upp sitt material  och registrerar all information. Länsmuseet driver databasen och ansvarar för långtidslagringen och webbpubliceringen. För detta betalar föreningarna en avgift.

Bilder och annat material tillgängliggörs här på Kulturarv Stockholm. Genom en publicering på webben blir samlingarna tillgängliga för fler. Men det är  förstås föreningen bestämmer själva vad som ska publiceras. Genom Kollektivt kulturarv hoppas vi att intresset ökar för den lokala kulturhistorien och för föreningarnas arbete.

Arbetet pågår för fullt

Sedan uppstarten under vårvintern 2014 har fler föreningar anslutit sig till samarbetet, och idag är vi 16 aktiva föreningar. Stockholms läns hembygdsförbund registrerar också sin bildsamling. Fyra föreningar ingår i en arbetsgrupp tillsammans med länsmuseet och hembygdsförbundet. Dessa är Brännkyrka hembygdsförening, Haninge hembygdsgille, Upplands Väsby hembygdsförening och Danderyds hembygdsförening. Tillsammans diskuterar vi registreringsfrågor, skanning och publicering. Vi tar fram handledningar och rekommendationer och planerar seminarier och utbildningar.

I varje aktiv förening arbetar en person eller en grupp med att skanna, registrera och publicera. Några föreningar har skapat särskilda grupper för att hitta ny och mer relevant information om fotografierna i samlingarna.

De medverkande föreningarna får stöd genom handledningar, supportträffar, workshops och utbildningar.

Bakgrund

Genom en enkätundersökning i länet visade det sig variera mycket mellan föreningarna hur långt man har kommit med digitalisering, registrering och publicering på internet. Några föreningar har väl utvecklade digitala system medan andra har högar med oregistrerade, analoga bilder. Många föreningar har egenutvecklade register för bilderna medan några få använder Sofie eller Bygdeband. Endast enstaka av de som besvarat enkäten har sökbara databaser på internet. Många är dock intresserade av att publicera sitt material på nätet. Enkäten visade också att frågor om långtidslagring och utbildning i digitaliseringsfrågor är viktiga.

Bilder från övriga hembygdsföreningar

Under tio års tid samarbetade länsmuseet med tio av länets hembygdsföreningar kring bilddigitalisering. Ett urval av fotografier från föreningarna digitaliserades och visades i museets digitala bildbank. Originalfotografierna finns hos föreningarna.

De digitala fotografierna har flyttats från länsmuseets bildbank till Kollektivt kulturarv. Det går att söka i bilderna men det läggs inte till nya. Föreningarna har inte tillgång till databasen och kan inte registrera nytt material eller göra ändringar.

Titta gärna på de bildspel vi tagit fram tillsammans med flera av de deltagande föreningarna. Gå till bildspelen.

Här finns ett informationsblad att ladda ner.

Har du frågor kontakta gärna någon i projektgruppen.

Sök bilder

Här finns de publika söksidorna.

Föreningar

Dessa föreningar är aktiva inom Kollektivt kulturarv och arbetar fortlöpande med att digitalisera och lägga ut fler bilder.

Handledningar

Här samlar vi handledningar och tips om registrering, skanning och annat som har med projektet Kollektivt kulturarv att göra.

Support/FAQ

Här samlar vi frågor och svar.

Föremål

Vi har börjat anpassa databasen så det ska gå att registrera hembygdsföreningarnas föremålssamlingar i den.

Logga in

Här logga de som registrerar in.

Kontakt

Har ni frågor om databasen, skanning eller eller annat som hör till projektet kan ni mejla oss på vår supportmejl. Vi svarar så snart vi...