Archive

Här kan du söka i museets databas online. Samlingarna omfattar arkeologiskt och etnologiskt material samt vår konstsamling. Den arkeologiska samlingen är den största och omfattar främst föremål från Sigtuna stad

I Torekällbergets samlingar finns Södertäljebornas minnen bevarade.
Insamlingen har gjorts för att bevara kunskap om människorna och deras verksamhet i Södertäljetrakten. Det är föremål och fotografier från olika miljöer och olika tider. Föremålen har insamlats av museet eller skänkts till museet under en period på hundra år.

Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum. Museet grundades av Artur Hazelius 1873 och har som uppgift att bevara och levandegöra minnet av liv och arbete i Sverige från 1500-talet fram till våra dagar. Museets foto- och föremålssamlingar hittar man i Digitalt museum. Det finns förstås mycket material från Stockholms län i deras samlingar.

I Vallentuna kommuns bildarkiv finns över 6 700 fotografier som visar hur människor bott, levt och arbetat i vår bygd från 1800-talets senare del fram till idag. Fotografierna är från Vallentuna kommuns alla åtta socknar: Angarn, Frösunda, Kårsta, Markim, Orkesta, Vada, Vallentuna och Össeby-Garn.

Allt från gamla bilder som tagits av professionella fotografer på glasplåtar till nya digitala bilder har kopierats och ska nu registreras i Databasprogrammet Sofie. Bilderna är ofta donerade av privatpersoner, många har tagits i tjänsten av tidningsfotografer när kommunen skulle dokumenteras och många föreställer upphöjda personer och skolelever på utflykt.

Här kan du söka i flera olika samlingar som innehåller fotografier, byggnadsinventeringar och andra handlingar. Hoppas du hittar något intressant och kanske något oväntat!

Stockholms läns museums samling – I länsmuseets samlingar finns en blandning av fotografier från olika tider. Det är fotografier som museets fotografer och antikvarier tagit av byggnader, fornlämningar och kulturhistoriska miljöer. Du hittar också äldre fotografier. Här finns bilder som visar allt från länet sett från luften till kulturmiljöer och privata hem.

Samtidsbild – Samtidsbild är bilder från innevånare i länet. Fotograferna har själva valt vilka bilder som ska vara del av museets fotografisamlingar genom att själva ladda upp dem.

Hembygdsföreningar / Kollektivt kulturarv – Under rubriken hembygdsföreningar hittar du bilder från flera av länets hembygdsföreningar som samarbetar inom Kollektivt kulturarv. 

Byggnadsinventeringar – I länet har en rad byggnader inventerats under åren. Här kan du söka i några av de äldre inventeringarna.

Hur det såg ut i Solna förr i tiden? Nu kan du söka i Solna stads bilddatabas som innehåller historiska fotografier. De äldsta bilderna är tagna på 1800-talet och de senaste är från 2000-talets början. I Solna stads bildarkiv finns 11 000 fotografier som berättar om livet förr i Solna. Här finns bilder på människor, byggnader och miljöer. Bilddatabasen växer varje år och uppdateras med jämna mellanrum.

Miljöer, personligheter och verksamheter, från 1860-talet fram till idag, är dokumenterade på det överlägsna sätt som endast den fotografiska bilden kan erbjuda. Här finns bilderna från Edsbergs slott, Sollentunafotograferna Gösta Asks och Boris Kunos donationer, reprofotografier ur äldre Sollentunabors privata fotoalbum, skolfotografier och foton från andra kommunala verksamheter och från föreningslivet i kommunen

Det här är en presentation av bilder ur Nynäshamns kommuns bildarkiv. Vi har över 100 000 bilder i vårt arkiv och samlingen växer hela tiden. Det är en bildskatt vi gärna delar med oss av.

I Nacka lokalhistoriska arkiv ingår en unik samling bilder – totalt cirka 60 000 fotografier – med värdefull information om kommunens historia. Ett urval av våra fotografier finns nu tillgängliga i denna databas, som successivt kommer att kompletteras med fler bilder. I databasen ingår även artiklar och rapporter med nackaanknytning.