Kulturmiljö

Även små detaljer är viktiga. Byggnadsminnet Sjuvillorna i Nacka. Foto Mattias Ek, Stockholms läns museum, cc:by-nc-nd

Kulturmiljö

Här hittar du material och länkar om länets kulturmiljöer och kulturhistoria. Du kan finna arkeologi och fornvård, byggnadsminnen, riksintressen och kulturmiljöprogram. Det mesta materialet rör länets alla kommuner, men det finns inte så mycket från Stockholms stad det hittar du i stället hos Stockholms stadsmuseum.

Missa inte att söka bland hembygdsföreningarnas bilder via Kollektivt kulturarv.Titta också efter bilddatabaser under länkar.

Har du frågor eller synpunkter hör av dig till:
Ann-Sofie Nygren, ann-sofie.nygren@sll.se

Världsarv

Av världens drygt 600 världsarv ligger 15 i Sverige och tre av dem finns i Stockholms län.

Äldre kartor och flygfoton

Byggnadsminnen, statliga byggnadsminnen och kyrkor är de byggnader som har starkast lagskydd.

Hembygdsrörelsen

Alla frivilliga personer inom hembygdsrörelsen är viktiga aktörer när det gäller kulturmiljö och kulturhistoria. Både som källa till kunskap och som bevakare av vad som...

Vårdplaner för hembygdsgårdar

Inom ett projekt som pågick under 2011 och 2012 har Stockholms läns museum upprättat underhålls- och åtgärdsprogram, s.k. vårdplaner, för hembygdsföreningar som förvaltar kulturhistoriskt värdefulla...

Arkeologi

Här samlar vi länkar, artiklar och digitalt material om Stockholms läns förhistoria.

Riksintressen

Ett område av riksintresse är en kulturmiljö som är unik eller speciell i en region, riket eller internationellt sett.

K-märkt/lagstiftning

”K-märkt” är ett populärt samlingsbegrepp för de olika typer av skydd som en byggnad med kulturhistoriskt värde kan ha. Det är dock ingen fackterm med...

Dammar

Stockholms läns museum har under flera år inventerat dammar och dammanläggningar i ett stort antal av länets vattendrag.

Byggnadsminnen

Byggnadsminnen, statliga byggnadsminnen och kyrkor är de byggnader som har starkast lagskydd.

Kulturmiljöprogram

Dessa kulturmiljöprogram är både ett planeringsunderlag men också omfattande kunskapskällor till kommunernas historia.