Kulturmiljö

Även små detaljer är viktiga. Byggnadsminnet Sjuvillorna i Nacka. Foto Mattias Ek, Stockholms läns museum, cc:by

Kulturmiljö

Här hittar du material och länkar om länets kulturmiljöer och kulturhistoria. Du kan finna arkeologi och fornvård, byggnadsminnen, riksintressen och kulturmiljöprogram. Det mesta materialet rör länets alla kommuner, men det finns inte så mycket från Stockholms stad det hittar du i stället hos Stockholms stadsmuseum.

Du hittar också Stockholms läns museum sidor om vårt arbetet med kulturmiljöfrågor och projektet Platsverkstan.

Stockholms läns museum

Välkommen till Stockholms läns museums sidor om kulturmiljövård! Arbetet med kulturmiljövård på Stockholms läns museum har en samverkande roll i länet. En central del är...

Platsverkstan

Platsverkstan riktar fokus mot ett antal platser i länet där stora förändringar pågår. Sedan 2016 har vi från dessa platser samlat berättelser och bilder, gjort...

Stockholms läns hembygdsförbund

Alla frivilliga personer inom hembygdsrörelsen är viktiga aktörer när det gäller kulturmiljö och kulturhistoria. Både som källa till kunskap och som bevakare av vad som...

Källor – kulturmiljö

Här samlar vi länkar, artiklar och digitalt material om Stockholms läns kulturhistoria.

K-märkt/lagstiftning

”K-märkt” är ett populärt samlingsbegrepp för de olika typer av skydd som en byggnad med kulturhistoriskt värde kan ha. Det är dock ingen fackterm med...