Föremål

Litermått av trä. Föremålsfoto med måttstock och föremålsnummer. Foto: Olle Strandberg, Täby hembygdsförening. cc by-nc-nd

Föremål

Vi har börjat anpassa databasen så det ska gå att registrera hembygdsföreningarnas föremålssamlingar i den. Arbetet har pågått under 2017 och kommer att fortsätta 2018.. Anpassningen gör vi tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från tre av länets hembygdsföreningar. Dessa är Blidö, Täby och Ingarö hembygdsföreningar.

Ingarö hembygdsförening har redan börjat registrera och publicera föremål, du hittar dem här. 

Under året kommer vi att utarbeta handledningar på samma sätt som för registrering av fotografier. Flera av dessa handledningar fungera även för föremål och inloggningen är den samma.

Vill du veta mer eller är er förening intresserade av att vara med? Hör av er.