Föremål

Litermått av trä. Föremålsfoto med måttstock och föremålsnummer. Foto: Olle Strandberg, Täby hembygdsförening. cc by-nc-nd

Föremål

Vi har anpassat databasen så det går att registrera hembygdsföreningarnas föremålssamlingar i den. Arbetet har pågått under 2017 och 2018. Anpassningen har vi gjort tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från tre av länets föreningar. Dessa är Blidö, Täby och Ingarö hembygdsföreningar.

Ingarö hembygdsförening har redan börjat registrera och publicera föremål, du hittar dem här. 

Vi kommer att utarbeta handledningar på samma sätt som för registrering av fotografier. Flera av fotohandledningar fungerar även för föremål och inloggningen är den samma.

Städning och vård av samlingar och miljöer

Vi har börjat samla ihop lite länkar till råd och information om föremålsvård och vård av interiörer.

Statens fastighetsverk har många bra råd om att städa och vårda känsliga miljöer, varsam vardagsvård med skötselanvisningar för känsliga interiörer.

I Dalarnas hembygdsförbunds tidning Dagsverket nr i 2018 finns flera bra artiklar om att vårda och bevara föremål.

Riksantikvarieämbetet har många matnyttiga sidor om hur man tar hand om samlingar. De är dock inte riktade till hembygdsföreningar utan till stora museer, men kan vara till hjälp om man har specifika funderingar om speciella material eller liknande. Läs vidare hos RAÄ.

Sidorna om materialval för förvaring och inredning av magasin kan tex vara bra att titta på när det är aktuellt med inköp eller ombyggnader.

Riksantikvarieämbetet klassiska handbok i föremålsvård ”Tidens tand” från 1999 finns att ladda ner som pdf. Det innehåller bland annat artiklar om olika materialtyper.

Vill du veta mer eller är er förening intresserade av att vara med? Hör av er.