Stockholms läns hembygdsförbund

Broderade hättor till Ösmodräkten, foto: Birgitta Sandberg.

Stockholms läns hembygdsförbund

Stockholm är hembygd för väldigt många människor, och Stockholms län består av stad, landsbygd, glesbygd, förort, skärgård och allt där emellan. Stockholms läns hembygdsförbund är en paraplyorganisation för länets hembygdsrörelse och våra 121 medlemsföreningar erbjuder årligen hundratals arrangemang och utställningar. Själva arrangerar vi kurser och temadagar för våra medlemmar, men också publika evenemang för allmänheten. Vi företräder också hembygdsrörelsens intressen i kontakter med kommuner, region och andra beslutsfattare. Vår styrelse och vårt kansli arbetar med att på olika sätt stötta och stärka våra medlemsföreningar, detta sker bl.a. med hjälp av ett årligt verksamhetsbidrag från Region Stockholm.
Här hittar du länkar och kontaktuppgifter.

Sveriges hembygdsförbund

Alla frivilliga personer inom hembygdsrörelsen är viktiga aktörer när det gäller kulturmiljö och kulturhistoria. Både som källa till kunskap och som bevakare av vad som händer i närmiljön.

”Natur- och kulturlandskapet är ett av hembygdsrörelsens viktigaste arbetsområden. I Sveriges hembygdsförbunds program Hållbara landskap beskriver vi vår syn på en hållbar utveckling av landskapen. Vi fokuserar särskilt på fyra landskapstyper: Sjö- och vattenlandskapet, skogslandskapet, odlingslandskapet och det bebyggda landskapet.”

Med kulturmiljö avser Sveriges hembygdsförbund hela den av människan påverkade miljön, inklusive den bebyggda. Det innebär att betydande delar av naturmiljön kan ses som kultur­miljö. ­Berättelser, kunskap, historia och traditioner kopplade till platser och områden ingår i kulturmiljön. Kulturmiljöarbete är det arbete som görs i hembygdsrörelsen med att lära känna, ta tillvara och använda hembygdens kulturmiljöer och dess värden för en hållbar utveckling.

Läs om hembygdsrörelsens satsning på hållbara landskap.

Vårdplaner för hembygdsgårdar

Stockholms läns museum har under perioden 2011 till 2022 hjälpt en rad hembygdsgårdar i Stockholms län med underhålls- och åtgärdsprogram.

Arbetsgrupper

Här finns information om de olika arbetsgrupper som finns inom Stockholms läns hembygdsförbund.