Arbetsgrupper

pojkar och häst med hölass
Nykvarns trädgård. Höbärgning i juli 1938. Probus Thuring i hölasset med hästen Max. I mitten Otto Olsén och gamle Landin. Rune med 10 liter jordgubbar. Foto från Turinge-Taxinge hembygdsförening.

Arbetsgrupper – Stockholms läns hembygdsförbund

Arkeologigruppen

Gruppens målsättning är att aktivt medverka till att alla får möjlighet att utveckla sitt intresse för och sina kunskaper i arkeologi och vård av fornlämningar samt att stödja och stimulera intresserade hembygdsföreningar i dessa frågor och att ta tillvara den kunskap som finns i föreningarna. Verksamheten är främst inriktad på utflykter till kulturhistoriska och fornlämnings­områden i natur- och kulturlandskapet, ledda av sakkunniga personer samt att arrangera föredrag och seminarier.

Gruppen ger ut ett digitalt nyhetsbrev, Spadbladet, som man prenumerera på genom att skicka sin e-postadress till 1hansson@telia.com

Kulturarvet som besöksmål

Kulturarvet som besöksmål är namnet på både arbetsgruppen och satsningen med syfte att fler ska få tillgång till länets kulturarv, skapa förutsättningar för ökat engagemang och stärka hembygdsföreningarnas ekonomi. Gruppen möjliggör förbundets satsning på att utveckla hembygdsrörelsens verksamhet för att locka fler turister och tillresta besökare, och för att hitta sätt att nå ut i besöksnäringens kanaler.

Kulturväxtgruppen

Kulturväxtgruppens motto är Rätt växt på rätt plats. Målsättningen är att sprida kunskap och intresse för äldre odling och växtlighet bland länets hembygdsföreningar. Gruppen arrangerar föreläsningar och studiebesök samt hjälper till med trädgårds- och växtrådgivning. Kulturväxtgruppen ger ut ett digitalt nyhetsbrev som heter Bladet, den som vill prenumerera på det skickar sin e-postadress till info@stockholmshembygd.se

Skärgårdsgruppen

Skärgårdsgruppen är en expertgrupp som ansvarar för förbundets styrelse för frågor gällande Stockholms skärgård. Medlemmarna kommer från olika organisationer med olika intresseinriktningar för att ge arbetet en så bred kunskapsbas som möjligt. Gruppen håller sig uppdaterad om vad sker i skärgården och utmed länets kuster. Gruppen informerar sig om samarbeten inom Östersjöregionen i stort, om äldre båtar och varv och om sjöfarts- och marinhistoria och speciellt sandkilen Helmi och följer även EU-projekt. Gruppen skickar ut ett digitalt nyhetsbrev två gånger om året till länets hembygdsföreningar.

Textil- och dräktgruppen

Målsättningen för gruppen är att samla och sprida kunskap om länets hembygdsdräkter och textilier för att bevara en viktig del av vårt kulturarv. Detta gäller inte minst alla textila samlingar som finns bevarade på hembygdsgårdarna.

Textil- och dräktgruppen bildades 1986. En av anledningarna var skapandet av en hembygdsdräkt för Stockholms stad. En borgerlig klänning togs fram som kom att kallas för Stockholmsdräkten. I början av 2000-talet togs en ny dräkt fram som för att spegla modet som fanns på 1850-talet. Dräkten består av flera plagg och kallas för Stockholmsklänningen. Uppgifter har tagits fram om ett 60-tal dräkter från Stockholms län, såväl de äldsta som de nyskapade dräkterna.

Ung hembygd

Gruppens inriktning är att ha kontakt med medlemsföreningar för att inspirera och förmedla kunskap och erfarenheter i arbetet med barn och unga. Detta görs genom att ge ut ett nyhetsbrev Ung hembygd och anordna seminarier. I nyhetsbrevet finns information om föreningarnas arbete med barn och unga, tips på aktiviteter mot skolorna, tips på hur din förening når ut i skolan, litteraturtips m.m. Nyhetsbrevet skickas till länets hembygdsföreningar.

Rapporter från Arkeologigruppen

Här hittar du rapporter från de seminarier som Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion och Stockholms läns museum arrangerat tillsammans.