Runstenarnas landskap

runsten
3D skanning av Ribbystenen, Sö 240.

Runstenarnas landskap

Sedan 2018 har Stockholms läns museum arbetat aktivt för att öka kunskapen om runinskrifterna i länet och presentera ett större urval digitalt. Runstenar i flera kommuner i södra delen av Stockholms län har publicerats i länsmuseet mobilapp ”Upptäck historien” och vi arbetar aktivt för att dokumentera ett stort urval av länets runstenar i 3D.

Runor i 3D

Dokumentation av runinskrifter med hjälp av 3D har pågått sedan 2021. Första året använde vi oss av laserskanning som är en exakt metod att dokumentera och återskapa runinskriftens topografi eller yta. Sedan 2022 har vi använt oss främst av fotogrammetri som återskapar en 3D-bild av runinskriften från en stor mängd fotografier. Fördelen med fotogrammetri är att det är en snabbare metod än laserskanning och att det är lättare att skapa en 3D-bild av objektet. Fördelen med laserskanning är att bilden är mer exakt och lämpar sig bättre åt vetenskapliga undersökningar.

Inskrifterna som dokumenterats finns publicerade på webbsidan Sketchfab som är en digital plattform för publicering av 3D-bilder. Länsmuseets bilder hittar du här.

Runinskrifter i Upptäck historien

I museets mobilapp ”Upptäck historien” har vi publicerat guider till runstenar i några av länets kommuner. Hittills finns runinskrifter från sex olika kommuner med, men vi kommer att publicera inskrifter från fler kommuner. I guiden har vi även publicerat guider till ett antal runinskrifter i AR – Augmented Reality/Förstärkt verklighet, ett interaktivt digitalt filter som syftar till att ge mer information om de olika runinskrifterna.
”Upptäck historien” är anpassad för mobiler. Ladda ner den via Appstore eller Google Play. Det finns även en förenklad webbversion, men den saknar AR-funktionen. Den hittar du här.