Brottö – ett skärgårdsjordbruk

Matts Jansson vid gärdsgården. Foto: Jenny Bergensten, 2024.

Brottö – ett skärgårdsjordbruk

Dokumentation och förmedling av kulturreservatet Brottö skärgårdsjordbruk

Stockholms läns museum har dokumenterat länets enda statliga kulturreservat: skärgårdsjordbruket på Brottö i Österåkers kommun. Brottö utsågs av länsstyrelsen i Stockholm till kulturreservat år 2004 och Matts Jansson, ägare till Brottö gård har sedan dess varit dess praktiska förvaltare. Historien om skärgårdsjordbruket har inte tidigare varit känd eller nedtecknad och den etnologiska och kulturhistoriska dokumentationen har genomförts med stöd av länsstyrelsen i Stockholm. Materialet från dokumentationen ligger till grund för utställningen Brottö – ett skärgårdsjordbruk som finns publicerad på länsmuseets webbplats.

Om utställningen

I den digitala utställningen på museets webbplats får besökaren ta del av nyproducerade filmer och äldre och samtida bilder från Brottö som visar på gårdens historia och utveckling. Den långa kontinuiteten på gården med djurhållning, odling, skogsbruk och mångsyssleri avspeglas i innehållet och besökaren får också inblick i hur vardagen och livet på en skärgårdsö ter sig idag. Utställningen bygger på fotografier, samt intervjuer och nytt filmat material.

Bakgrund

Skärgårdsjordbruket Brottö, beläget i Österåkers kommun, är Stockholms läns enda statliga kulturreservat som bildades 2004. Ända sedan medeltiden har det bedrivits jordbruk här och ännu idag finns ett levande småskaligt jordbruk med betesdjur på ön. Idag är Brottö ett unikt och pedagogiskt exempel på ett småskaligt jordbrukslandskap med stora naturvärden.

Den genomförda dokumentationen består av intervjuer, platsbesök, observationer, arkivstudier samt insamling och registrering av totalt ca 1250 fotografier. En del av fotografierna är tagna av länsmuseets fotograf men den största delen av samlingen innehåller bilder från familjen Jansson på Brottö. Dokumentationen slutfördes våren 2023 och redovisas i rapporten ”Brottö – om ett skärgårdsjordbruk; människor, levnadsvillkor och landskap under 150 år”.

Arbetet med utställningen har genomförts under år 2023 och 2024. Syftet med utställningen är att förmedla Brottö gårds historia och visa på levnadsvillkoren på skärgårdsjordbruk i mellanskärgården från slutet av 1800-talet till och med idag.

Film som medium

I utställningsprojektets uppstart gjordes en genomgång av det insamlade materialet i huvudsak bestående av intervjuer och fotografier. Teman och idéer hade under insamlings- och dokumentationsfasen vuxit fram och i dialog med familjen på Brottö lade vi sedan upp en plan för vilken berättelse vi skulle förmedla. Vi valde att använda oss huvudsakligen av film då filmen har en förmåga att både visa hur miljön på Brottö ser ut idag samt på ett levande sätt berätta en historia.

Fotosamlingen ”Brottösamlingen”

Fotografierna som består dels av äldre svartvita bilder från Brottö gårds familjearkiv och fotoalbum som lånats in av museet och sedan skannats och bearbetats. Dels består de insamlade bilderna av fotografier tagna av Matts Jansson och Solveig Pettersson. Dessa är från 1980–2000-talet. Dessutom finns ett antal fotografier tagna av museets medarbetare.

De äldre bilderna visar på tidigare ägare av Brottö gård, släktingar, sommargäster, arbete och vila. De nyare fotografierna ger en bild av arbetet och livet på Brottö och vägen fram tills det att kulturreservatet bildades och skildrar även det fortsatta arbetet med reservatet och mångsyssleriet.

Film och digital utställning

Den nyproducerade filmen Brottö – ett skärgårdsjordbruk är utställningens huvudingrediens. Filmen är av dokumentärt slag och Matts Janssons berättelse är den bärande. Här visas miljön på Brottö, arbetet med skogen, åkrarna, korna och delar av familjens vardagsliv.

För att skildra Brottö gårds historia skapades även en film som bygger på de äldre fotografierna från Brottösamlingen. Stillbilder tillsammans med en berättarröst guidar tittaren genom gårdens historia och ger kunskaper kring den utveckling och de stora förändring som skett i skärgården sedan slutet av 1800-talet då den första Jansson blev ägare till gården.

I utställningen finns mer att upptäcka så som ett bildgalleri samt ett avsnitt om kulturreservatet där den tidigare länsantikvarien Ann-Charlotte Backlund via ytterligare en film berättar om bakgrunden till Brottö kulturreservat.

Länkar:

Missa inte vår digital utställningen om Brottö.

Och här finns bildsamlingen.

Har du frågor om projektet om Brottö kontakta:
Moa Beskow, moa.beskow@regionstockholm.se
076-526 94 30