Byggnadsvård

Foto: Anna Ulfstrand

Byggnadsvård

Vare sig ett hus är bortglömt, befinner sig i stadier av förfall, eller har renoverats ovarsamt av en tidigare ägare, så förtjänar det upprättelse, på husets villkor och med största respekt för dess byggnadshistoriska värden. Ett gammalt hus är ofta i varje detalj en hantverksprodukt, som återspeglar en uråldrig tradition där byggnadsteknik och materialanvändning har varit lika självklar och genomtänkt som planlösning, placering av dörrar, fönster, eldstäder och utformningen av beslag. 

Lär dig mer om bebyggelsehistoria och byggnadsvård på länsmuseets webbplats.

Missa inte  byggnadsvårdarens årspraktika med tips och råd om byggnadsvård. Ett avsnitt varje månad.

Hembygdsföreningar

Stockholms läns museum erbjuder rådgivning och stöd till länets hembygdsföreningar ifråga om byggnadsvård och förvaltning av föreningarnas hembygdsgårdar. Museet bidrar periodvis med vårdplaner för hembygdsgårdarna med stöd av Länsstyrelsen Stockholm. Senaste omgången vårdplaner genomfördes 2020-2022. Här hittar du de vårdplaner som redan gjorts.