Länsmuseets seminarieserie

De tre stenarna U 136, U 137 och U 135 var tidigare placerade intill Frestavägen vid Broby bro. Runinskrifterna handlar om Estrids familj. Foto: Elisabeth Boogh, Stockholms läns museum, 2003, cc:by

Arkeologi i Stockholms län

På initiativ av Stockholms läns museum startades 1994 seminarieserien ”Arkeologi i Stockholms län” som har som syfte att belysa aktuella problemområden inom arkeologin i Stockholms län och stimulera till samarbete, informationsutbyte och debatt mellan grävande institutioner, tillståndsgivande myndighet och universitet. En till två halvdagsseminarier hålls årligen med Stockholms läns museum som värd. Seminariernas innehåll bestäms av en ledningsgrupp bestående av representanter från UV-Mitt (Riksantikvarieämbetet), Stockholms läns museum, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Seminarierna har en tematisk uppläggning, d v s ett bestämt ämne för varje seminarietillfälle. Under de första åren har vi valt att göra en genomgång av aktuell arkeologi i länet och tagit en period i taget för varje seminarium i kronologisk ordning. Förhoppningen är att dessa seminarier skall komma att belysa det nuvarande forskningsläget i länet och att resultatet skall kunna ligga som grund för ett eventuellt forskningsprogram för länet. För att kunna sprida den kunskap som kommer fram på detta sätt till andra grävande institutioner, länsstyrelser och universitet i landet trycks diskussionsinläggen i en årligen utkommande enkel rapport.

Hittills har följande seminarierapporter publicerats:

  • Stenålder i Stockholms län Två seminarier vid Stockholms läns museum. Stockholm 1996. Red Peter Bratt nr 1
  • Bronsålder och äldre järnålder i Stockholms län Två seminarier vid Stockholms läns museum. Stockholm 1997. Red Peter Bratt & Åsa Lundström. nr 2
  • Yngre järnålder och historisk tid i Stockholms län Två seminarier vid Stockholms läns museum. Stockholm 1999. Red Peter Bratt & Åsa Lundström nr 3
  • Möte mellan land och vatten i Stockholms län Ett seminarium vid Stockholms läns museum. Stockholm 2000. Red Peter Bratt & Åsa Lundström nr 4
  • Makt, kult och plats Två seminarier vid Stockholms läns museum. Nacka 2011. Red Peter Bratt och Richard Grönwall nr 5 (Finns också att ladda ner som lågupplöst pdf).
  • Gropkeramikerna. Denna bok innehåller sex artiklar som behandlar spåren av den så kallade gropkeramiska kulturen i östra Mellansverige under yngre stenålder. 2011. Nr 6 (Finns också att ladda ner som lågupplöst pdf).
  • Är järnådersgravfälten färdigundersökta? Seminarierapport nr 7, Stockholm 2014, red Peter Bratt
  • Runstenarnas tid Seminarierapport nr 8, Stockholm 2016, red Anna Östling.  (Finns också att ladda ner som lågupplöst pdf).
  • Mobilitet och rörelse, fältarkeologiska perspektiv, Seminarierapport nr 9, Stockholm 2022 (Finns att ladda ner som pdf)

Flera av seminarierna filmades och finns att se på länsmuseets kanal på YouTube. Här hittar man Runstenarnas tid, Är järnåldergrafälten färdigundersökta, Gropkeramikerna och Kultplatser.