Äldre kartor och flygfoton

Härdskartan 1902-03

Äldre kartor och flygfoton

Ett intressant källmaterial till markanvändning i äldre tid är kartor och flygfoton. Hos Lantmäteriet kan man hitta historiska kartor med olika detaljeringsgrad och och flygfoton från 1930-talet och framåt.

I Lantmäteriets digitala arkiv finns mer än en miljon historiska kartor och de sträcker sig så långt bak i tiden som 1628. Kartorna täcker stora delar av Sverige. Det går att hitta både kartor över större områden liksom detaljerade kartor från en viss gård.
Lantmäteriets historiska kartor

Lantmäteriet har flygfotograferat Sverige sedan 1930-talet. Nu digitaliseras de högupplösta flygbildsnegativen och blir till skalriktiga ortofoton.
Flygbilder hos Lantmäteriet