Fornvård

Betande kor, foto: Alf Nordström, Stockholms läns museum, 1974 cc:by-nc-nd

Fornvård

I Stockholms län finns fler än 28 000 lagskyddade fornlämningsplatser. Dessa kan t ex utgöras av forntida gravfält, boplatser eller gamla vrak. Vissa av dem är också välbesökta och uppskattade utflyktsmål. Det stora antalet gör dock att alla inte kan hålla samma standard vad det gäller vård och information. En prioritering är nödvändig.

För att få statusen av vårdad fornlämning krävs att det finns en vårdplan och att en kontinuerlig besiktning av fornlämningen sker. Det är länsstyrelsen som ansvarar för fornvården men den fysiska vården utförs normalt av kommunerna.

Till en välvårdad fornlämning hör också en god information. Det vanligaste sättet att informera om en fornlämningsplats är med en skylt. På senare tid har skyltning börjat kompletteras med information på webben och via mobilappar. På detta sätt kan informationen göras mer levande och illustrativ. Tillgängligheten ökar också genom att informationen kan ske genom ljudfiler man kan lyssna på i mobilen.