Kontakt

Kontakt

Har du frågor om Kollektivt kulturarv kontakta någon i projektgruppen:

Ann Pettersson, hembygdskonsulent, Stockholms läns hembygdsförbund ann@hembygd.se,   08 30 21 80

Ann-Sofie Nygren, IT-samordnare och arkivansvarig, Stockholms läns museum, ann-sofie.nygren@regionstockholm.se  076 526 94 25

Karolina Hedström, fotoantikvarie, Stockholms läns museum, karolina.hedstrom@regionstockholm.se, 076 526 94 24

Har du frågor om någon av hembygdsföreningarnas bilder kontakta gärna föreningen direkt. Här finns kontaktuppgifter.

Supportmejl:

samlingar.kultur@regionstockholm.se