AGA – människorna, fabriken och uppfinningarna

AGA – människorna, fabriken och uppfinningarna

Vid stranden av Lilla Värtan på Lidingö utanför Stockholm skjuter en mörkröd tegelbyggnad av modernt snitt i höjden, omgiven av tegelhus av betydligt äldre datum. Härifrån styrdes fram till slutet av 1990-talet ett av världens dominerande gasföretag – under nästan hela århundradet Lidingös största arbetsplats, där det en gång myllrat av människor på verkstäder och kontor – alla anställda av AGA.

År 2004 firar AGA sitt 100-årsjubileum. Detta har gett oss anledning att åter igen gräva i det unika bild- och intervjumaterial vi tog fram till boken ”Vi som byggde AGA” (Ordfront 1987). En del av det presenterar vi i den här bildserien, där vi valt bilder som beskriver utvecklingen under de första femtio åren, med fokus på människorna bakom Gustaf Daléns berömda uppfinningar liksom AGA:s karaktär av diversehandel (se ”AGA-trädet”) och bruk.

I dag ingår AGA i den tyska koncernen Linde Group, det svenska huvudkontoret ligger i Hallonbergen och verksamheten är koncentrerad till gas. AGA Gas finns visserligen kvar på ”tomten” (som området hette i folkmun), men är numera ett av 25 företag på Dalénum, som blev det nya namnet när AGA flyttade huvudverksamheten.

I början av 2004 står en dryg tredjedel av AGA:s gamla lokaler tomma, och kommunen har långt framskridna planer att bygga bostäder på området , där byggnader med kulturhistoriskt område ska bevaras, med målet att ”skapa en levande stadsdel där arbete och boende kan förenas”.

Helene Broms och Nina Enström
Juni 2004

Brukspatron Gustaf Dalén

Gustaf Dalén fick stor betydelse för Lidingö. Med den expanderande fabriken kom arbetstillfällen, nya bostäder och bättre kommunikationer – AGA satsade 50 000 kronor i...

Vi kunna icke uraktlåta att säga ifrån

Mindre känt är att det inte alltid var så idylliskt mellan arbetare och arbetsgivare, eftersom AGA och Dalén givetvis inte delade den växande arbetarrörelsens värderingar...

Hildur Lindberg, AGA:s första fotograf

AGA:s första industrifotograf var en kvinna, Hildur Lindberg. Efter utbildning i Stockholm började Hildur Lindberg 1915 på AGA. Då var det ovanligt med en kvinna...

AGA IF är till för alla

Huvudsaken med vår verksamhet är inte att producera storstjärnor, utan att de anställda i största möjliga utsträckning möter upp vid våra tävlingar.

AGA-båtarna

Båtarna förtjänar nära nog ett eget kapitel i AGA's historia. Från 1912 fram till mitten av sextiotalet har olika typer av fartyg gått sin trad...

AGA-fyren lämnar Sverige

När Pharos Marine – en gång AGA:s fyravdelning Navigation Aids – flyttade över produktion till England i mitten av 1980-talet, förlorade inte bara flera personer...

Filmindustrin bad AGA om hjälp

Men uppfinnaren hade fler strängar på sin lyra. Han hade bland annat kring 1920 givit sitt stöd åt en uppfinnare som försökt få fram ljudfilm...

AGA-spisen

AGA-spisen var en av Gustaf Daléns många triumfer. En lovordad produkt som framgår av ovanstående brev från ett tacksamt hembiträde –för säkerhets skull bekräftat av...

Nya arbetarbostäder

Eftersom de flesta arbetarna som följde med AGA ut till Lidingö 1912 bodde på Söder eller på Kungsholmen blev resorna mycket längre och besvärligare.

AGA så började det

Den här bilden är tagen utanför AGA:s – dåvarande Gasaccumulators – första fabrik i Saltsjö-Järla utanför Stockholm (där nu bostadsområdet Järla sjöstad ligger).

Poleravdelningen på snickarverkstaden

”Det var en väninna till mig som arbetade ensam med att polera lådorna till kristallmottagare på AGA:s snickeriverkstad. De behövde fler där och hon frågade...

Födelsedagskalas på snickeriet

Här står hela snickarverkstans personal uppställd för att föreviga den dag verkmästaren fyllde 50. Alla är med: lådspikningen, poleringen, finsnickare och klumpsnickare.

Bruno var pionjär

Bruno Kerger var en av arbetarrörelsens pionjärer på Lidingö. Han började på AGA 1917. Och slutade 1964 – på egen begäran! Då var han 75...

Den stora branden 1915

Mitt i förödelsen efter den stora branden 1915 står de för oss okända arbetarna. Elden har härjat hela Maskinverkstaden och på jordgolvet ligger högar med...

Till Lidingö

Klockan var tio minuter över fem denna höstfredag 1912, då trakten kring Albysjön i Botkyrka utanför Stockholm skakades av en detonation som hördes vida omkring.

Maria Prästgårdsgata på Söder

Så här såg det ut på Maria Prästgårdsgata i Stockholm, eller snarare på gården, där ett antal fyrbojar ligger och väntar på att levereras.

Lite gas och korta blänk

Gasaccumulator blev en del av den så kallade snilleindustrin, dvs tillverkning byggd på epokgörande uppfinningar av stor betydelse för svensk verkstadsindustri.