Den stora branden 1915

Den stora branden 1915

AGA Lidingö, Maskinverkstaden efter den stora branden. Foto: AGA, 1915

Mitt i förödelsen efter den stora branden 1915 står de för oss okända arbetarna. Elden har härjat hela Maskinverkstaden och på jordgolvet ligger högar med skrot efter röjningsarbetet. Ljuset faller in genom de snedställda takfönstren, vanliga på verkstäder förr. Byggnaden – Stora verkstan – finns kvar, men fönstren är borta.

I taket hänger resterna av remdriften, som fick maskinerna att gå runt. Oväsendet och olycksrisken från alla dessa roterande remmar är inte svåra att föreställa sig.

AGA expanderade kraftigt under sina första år på Lidingö och man byggde ständigt ut sina verkstäder.

Små bränder var vanliga på AGA vid den här tiden. Ofta var det någon explosiv gas, t ex acetylengasen, som var orsaken.

Branden 1915, som inträffade natten till den 28 november, berodde på kortslutning i en elektrisk ledning till ett nybygge.

Förödelsen blev stor. Plåtslageri-, instrument- och maskinverkstäderna jämnades i stort sett med marken och stora lager av råvaror och halvfabrikat förstördes. Det senare var värst eftersom dessa var svåra att ersätta mitt under brinnande krig.

Personalen på verkstäderna plus extrainkallad arbetskraft slet med återuppbyggnadsarbetet – som mest ca 400 man. Man lyckades få igång hela verksamheten provisoriskt strax före jul och inga avtalade leveranser blev försenade.

I Stockholms Dagblad är man nyårsafton 1915 förundrad över AGA:s snabba återuppbyggnad: ”…det har bedrivits en verksamhet så intensiv att man torde få söka jämförelserna i det industriella storlandet på andra sidan Atlanten för att finna något liknande.”

Efter 1915 inrättade AGA brandstation på tomten med egen brandbil. Man vågade inte lita på Stockholms brandkår, som hade svårigheter att ta sig över flottbron till ön.

Helene Broms och Nina Enström