Brukspatron Gustaf Dalén

Brukspatron Gustaf Dalén

AGA Lidingö, reklamchefen Carl Mattsson hjälper Gustaf Dahlén genom att stämpla hans tidkort Foto: AGA, 1937

Gustaf Dalén fick stor betydelse för Lidingö. Med den expanderande fabriken kom arbetstillfällen, nya bostäder och bättre kommunikationer – AGA satsade 50 000 kronor i Trafik AB Södra Lidingön, dvs Lidingöbanan, där företaget fick en egen station. Runt fabriken fanns kolonilotter som odlades av de anställda, och under dyrtiden på 1910-talet kunde man köpa ved och livsmedel till lägre priser. Runt AGA växte ett helt litet samhälle upp, med Gustaf Dalén som brukspatron.

Han tycks ha varit en relativt populär chef, som på olika sätt månade om sina anställda och ville visa sig folklig. Han lär bland annat ha stämplat sitt tidkort morgon och kväll, på bilden från 1935 med hjälp av Carl Mattsson. Enligt sägnen tog han ofta en runda i Stora verkstan, kunde stanna och diskutera någon detalj med en arbetare.

Dalén var också med när matfrågan skulle lösas. Serveringen fungerade dåligt och väckte stort missnöje. Då startade AGA-arbetarna ett kooperativt matlag, som skulle bestå länge med företagets stöd.

Men den populäraste förmånen var nog det så kallade tantiémet (=vinstandel), som infördes 1915, och som tillkom alla som varit anställda minst tre år. Summan varierade mellan en och tre procent, beroende på AGA:s vinst. Tantiémet fanns kvar ända fram till slutet av 1960-talet med undantag för krisåren på 20- och 30-talen.

Helene Broms och Nina Enström