Bruno var pionjär

Bruno var pionjär

AGA Lidingö, Bruno Kerger, verktygsavdelningen Foto: AGA, 1920?

Bruno Kerger var en av arbetarrörelsens pionjärer på Lidingö. Han började på AGA 1917. Och slutade 1964 – på egen begäran! Då var han 75 år och använde fortfarande en svarv från sina första år för vissa arbeten.

Sommartid brukade fruarna i Bergsätra komma ner med lunchkorgar till sina män. På den tiden hade man en timmes lunch. Vid vackert väder satt man i Ekbacken vid Gamla Brostugan. Brunos fru, Elin, var en av de sista som höll fast vid denna tradition, berättar dottern Ulla Eriksson. Ulla föddes i köket på Mittvägen i Bergsätra. Den lunchen kom Bruno för sent tillbaka till jobbet, han måste springa och hämta barnmorskan på Sveavägen.

Både Bruno och Elin var aktiva inom arbetarrörelsen på Lidingö. På 20-talet startade Bruno ett ABF-bibliotek. Först höll man till i Kergers kök, senare flyttade man ner till ett före detta skomakeri på Mittvägen. Elin var med om att bilda socialdemokratiska kvinnoklubben 1929. Klubben satte igång studiecirklar i olika ämnen som samhällskunskap, litteratur och fredsfrågan. Bruno hann också med att vara maskinist på kvartersbiografen Röda Ugglan i Bergsätra. Där visade man stumfilmer på 20-talet. När ljudfilmen kom i början av 30-talet köpte Bruno tillsammans med Gottfrid Johansson biografen. Man fick köpa ljudfilmsanläggningen förmånligt av AGA som tillverkade sin första ljudfilmsapparat 1929.

AGA Lidingö, Biografannons till AGA-biogrfen Röda Ugglan i Bergsätra. Foto: AGA, 1920

På Röda Ugglan visades två olika filmer varje vecka plus matinéfilmer lördag och söndag. Alla i familjerna Kerger och Johansson var engagerade i biografen. Bruno skötte filmerna, Gottfrid var vaktmästare i fin mössa och kavaj med guldgaloner. Fruarna satte upp affischer, tog emot i kassan och städade.

På semestrarna for familjen Kerger ut i sin motorbåt som man köpte 1928. Först låg båtarna olovandes vid Skärsätra ångbåtsbrygga men Bruno tog också initiativ här, och bildade Skärsätra båtklubb på 30-talet.

Helene Broms och Nina Enström