Stockholms läns museum

Gården Orkestaberg i Vallentuna är en traditionell kulturmiljö. Foto: Ingvar Lundkvist, 1998.

Stockholms läns museum

Välkommen till Stockholms läns museums sidor om kulturmiljövård!
Nu hittar du information om vårt arbete med kulturmiljöfrågor här på webbplatsen Kulturarv Stockholm.

Arbetet med kulturmiljövård på Stockholms läns museum har en samverkande roll i länet. En central del är att vara ett stöd till kommunerna i deras kulturmiljöplanering och att svara på remisser för särskilda ärenden och översiktsplaner. Vi svarar också på frågor från hembygdsrörelsen och allmänhet och samverkar med andra aktörer inom arkeologi och bebyggelsehistoria.
Våra sidor om bebyggelsehistoria och byggnadsvård hittar du här: stockholmslansmuseum.se/byggnadswebben/

Kontakta oss:

Daniel Sahlén
Arkeolog
daniel.sahlen@regionstockholm.se

Eleonor Åberg
Kulturmiljöstrateg
eleonor.aberg@regionstockholm.se

Mari Ferring
Kulturmiljöstrateg (vik.)
mari.ferring@regionstockholm.se

Stockholms läns museum är en del av Region Stockholms kulturförvaltning.

Kulturmiljö i kommunal planering

Stockholms läns museum arbetar med olika samarbetsformer för att stödja länets kommuner i deras kulturmiljöarbete.

Föredrag och seminarier

Ta del av föreläsningar och seminarier från länsmuseet.

Byggnadsvård

Byggnadsvård och bebyggelsehistoria.

Länsmuseets seminarieserie

På initiativ av Stockholms läns museum startades 1994 seminarieserien "Arkeologi i Stockholms län".

Dammar

Stockholms läns museum har under flera år inventerat dammar och dammanläggningar i ett stort antal av länets vattendrag.

Inventering av runstensskyltar

Stockholms läns museum under åren 2016-2017 utfört en inventering av informationsskyltar placerade intill runstenar i syfte att skapa ett kunskapsunderlag gällande skick och status.

Gerlögs berättelse

Gerlögs berättelse- fakta och fiktion Här kan du höra och läsa en berättelse om Inga och Estrid och hur deras liv kan ha sett ut....