Stockholms läns museum

Gården Orkestaberg i Vallentuna är en traditionell kulturmiljö. Foto: Ingvar Lundkvist, 1998.

Stockholms läns museum

Välkommen till Stockholms läns museums sidor om kulturmiljövård!
Nu hittar du information om vårt arbete med kulturmiljöfrågor här på webbplatsen Kulturarv Stockholm.

Arbetet med kulturmiljövård på Stockholms läns museum har en samverkande roll i länet. En central del är att vara ett stöd till kommunerna i deras kulturmiljöplanering och att svara på remisser för särskilda ärenden och översiktsplaner. Vi svarar också på frågor från hembygdsrörelsen och allmänhet och samverkar med andra aktörer inom arkeologi och bebyggelsehistoria.
Våra sidor om bebyggelsehistoria och byggnadsvård hittar du här: stockholmslansmuseum.se/byggnadswebben/

Kontakta oss:

Daniel Sahlén
Arkeolog
daniel.sahlen@regionstockholm.se

Eleonor Åberg
Kulturmiljöstrateg
eleonor.aberg@regionstockholm.se

Stockholms läns museum är en del av Region Stockholms kulturförvaltning.

Kulturmiljö i kommunal planering

Stockholms läns museum arbetar med olika samarbetsformer för att stödja länets kommuner i deras kulturmiljöarbete.

Runinskrifter i Stockholms län

Runstenar och runristningar är våra äldsta historiska dokument och kanske våra mest uppskattade fornlämningar. I Stockholms län har vi närmare 800 runinskrifter.

Byggnadsvård

Lär dig mer om bebyggelsehistoria och byggnadsvård.

Brottö – ett skärgårdsjordbruk

Skärgårdsjordbruket på Brottö, som ligger i Österåkers kommun, är länets enda statliga kulturreservat. Länsmuseet har dokumenterat och förmedlat.

Länsmuseets arkeologiska seminarier

På initiativ av Stockholms läns museum startades 1994 seminarieserien "Arkeologi i Stockholms län".

Dammar

Stockholms läns museum har under flera år inventerat dammar och dammanläggningar i ett stort antal av länets vattendrag.