Folkets hus och Folkets park

Folkets hus i Handen 1973, foto: Allan Jonsson, Haninge hembygdsgille. cc:by-nc-nd

Folkets hus och Folkets park

Folkets hus och Folkets park är ditt och mitt kulturarv. Att dokumentera folkrörelsemiljöerna är detsamma som att dokumentera det moderna Sveriges framväxt.

En del i denna dokumentation är den inventering som Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört och som presenteras här. Inventeringen ingår i det landsomfattande projektet ”Folkets hus och Folkets parker – demokratins mötesplatser” som drivs av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB). Inom samma projekt har skriften ”Till förmån för Folkets hus, Folkets hus och Folkets parker i Stockholms län” getts ut.

Skriften ”Till förmån för Folkets hus, Folkets hus och Folkets parker i Stockholms län” finns att köpa från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek eller Stockholms läns museums butik.

Har du synpunkter eller vill komplettera materialet hör av dig!
E-post: lansmuseet.kultur@sll.se

Inventeringen finns i pdf-format, uppdelad på en del för norra och en del för södra länet, samt en del för Stockholm. Tänk dock på att inventeringsarbetet är utfört 2002-2003 och att kontaktuppgifter mm kan vara föråldrade.

Sammanfattning, Folkets hus och Folkets park

Sammanfattning, Folkets hus och Folkets park När industriarbetarna för över hundra år sedan började organisera sig i fackföreningar och sluta sig samman i politiska grupper...