Vårdplaner för hembygdsgårdar

Kista hembygdsgård, foto: Ingvar Lundkvist, Stockholms läns museum, cc:by

Vårdplaner för hembygdsgårdar

Stockholms läns museum har under perioden 2011 till 2022 hjälpt en rad hembygdsgårdar i Stockholms län med underhålls- och åtgärdsprogram.

Inom projektet har Stockholms läns museum upprättat underhålls- och åtgärdsprogram, s.k. vårdplaner, för hembygdsföreningar som förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Stockholms län. Vårdplanerna fungerar som redskap för vård- och underhållsarbetet på gårdarna och ger en överblick över behovet av åtgärder på gården. En antikvarisk inventering som gäller i 5 år utfördes för varje byggnad, där skador och åtgärdsbehov registrerades. Med hjälp av vårdplanerna kommer hembygdsföreningarna själva kunna utföra byggnadsinventeringarna framöver. Underhållet hinner på så vis inte bli eftersatt, och hembygdsföreningarna får en överblick över byggnadernas status.

Projektet samfinansierades mellan Länsstyrelsen i Stockholm och Stockholms läns museum. Samarbetspart är Stockholms läns hembygdsförbund samt hembygdsföreningar i Stockholms län.

Hembygdsföreningar i Stockholms län som fortfarande är intresserade av att ha en vårdplan för sin hembygdsgård är även i fortsättningen välkomna med en intresseanmälan. Framtida vårdplaner kommer att upprättas efterhand, med medel från Länsstyrelsen.

För mer information, vänligen kontakta  Stockholms läns museum,  lansmuseet.kultur@regionstockholm.se

Det är 42 föreningar som fått underhålls- och åtgärdsprogram hittills de finns tillgängliga i PDF-format här:

Vårdplaner 2022
Båtsmanstorpet, Silversmedens hus, Bagarstugen, Fähuset, Bildö socken hembygdsförening
Kyrkskolan vid Haga kyrka, Hagha hembygdsförening
Magasinet och Nedergåreden, Rörby gård, Lovö hembygdsförening
Mattsonska stugan, Håtuna Håbo Tibble hembygdsförening

Vårdplaner 2021
Bergstugan och Lökastugan, Möja hembygdsmuseum
Hässelby museum, Hässelby hembygdsförening
Kista, Väddö hembygds- och fornminesförening
Smedsbygget, Turinge-Taxinge hembygdsförening

Vårdplaner 2020
Iselsta gammelgård, Grödinge hembygdsförening
Grytholmstorpet, Muskö hembygdsförening
Hallinge smedja, Salems hembygdsförening
Tvättarbostället Hagalund, Vårby-Fittja hembygdsförening

Vårdplaner 2011-2012
Adelsö hembygdslag (1.0 MB)