Runinskrifter i Stockholms län

runsten och skylt
Runstenen vid Söderby. Sö 306, foto: Jenny Bergensten.

Runinskrifter i Stockholms län

Runstenar och runristningar är våra äldsta historiska dokument och kanske våra mest uppskattade fornlämningar. De ger unika uppgifter om människor och samhället under slutet av vikingatiden. I Stockholms län har vi närmare 800 runinskrifter. De flesta är från 1000-talet e Kr, men det finns både äldre och yngre. Stockholms län är ett av områdena där det finns mest runstenar och runinskrifter. Här har vi samlat information om runinskrifter och runor, samt om de projekt om runor som länsmuseet arbetar med eller har avslutat.

Missa inte alla 3D skannade runstenar som vi publicerat på webbplatsen Sketchfab, länsmuseets bilder hittar du här.

Har du frågor eller kommentar kontakta:
Daniel Sahlén
Arkeolog, projektledare, daniel.sahlen@regionstockholm.se

 

Om runor

Runor förknippas oftast med vikingatiden och med runstenar, men egentligen har användandet av runor en mycket längre historia.

Forskning om runor och runstenar

Studier av runinskrifter har pågått sedan 1500-talet. Då användes fortfarande det ålderdomliga alfabetet av många.

Runstenarnas landskap

Sedan 2018 har Stockholms läns museum arbetat aktivt för att öka kunskapen om runinskrifterna i länet och presentera ett större urval digitalt.

Inventering av runstensskyltar

Stockholms läns museum har 2016-2017 utfört en inventering av informationsskyltar placerade intill runstenar för att undersöka skick och status.

Gerlögs berättelse

Gerlögs berättelse - fakta och fiktion Här kan du höra och läsa en berättelse om Inga och Estrid och hur deras liv kan ha sett...

Länkar och litteratur

Länkar och litteratur om runstenar och runristningar.