Länkar och litteratur

Länkar och litteratur

Riksantikvarieämbetets sidor om runristningar: raa.se/kulturarv/runor-och-runstenar/

Söktjänsten runor: app.raa.se/open/runor/search

Runriket i Täby och Vallentuna: runriket.se

Att läsa om runor

Solbritt Benneth m. fl: Runmärkt. Från brev till klotter. Runorna under medeltiden. Stockholm 1994
Peter Bratt och Richard Grönvall. Runstenarnas tid. Stockholm 2018.
L. M. Enoksen: Runor - historia, tydning, tolkning. Lund 1998, pocketutgåva 2002.
Sven B.F. Jansson: Runinskrifter i Sverige. Stockholm 1984. (Även i engelsk översättning med titeln Runes in Sweden.)
Magnus Källström: Runor och runstenar i Stockholm. I Stockholm före Stockholm: från äldsta tid fram till 1300. (Susanne Thedéen och Torun Zachrisson red.). Stockholm 2019.
Rune Palm: Vikingarnas språk. Stockholm 2004.
Alessandro Palumbo: Medeltida runor i Sverige, i Kodex. Boken i Medeltidens Sverige. (Jonas Nordin red.). Lund 2022.