AGA-fyren lämnar Sverige

AGA-fyren lämnar Sverige

AGA Lidingö, AGA 25 år. Foto: AGA, 1929

När Pharos Marine – en gång AGA:s fyravdelning Navigation Aids – flyttade över produktion till England i mitten av 1980-talet, förlorade inte bara flera personer sina arbeten. Det var en del av AGA:s ursprung som försvann från Sverige. Gustaf Daléns så kallade AGA-system för fyrbelysning hade fått ge sig för solenergi och elektronik och en vikande marknad.

En gång lade det systemet grunden för AGA:s världsrykte. Klippapparaten, solventilen, Dalénblandaren, stora lyktbojar och komplicerade linser – allt tillverkades på Lidingötomten från minsta detalj. Fyrinstallationerna höll mycket hög kvalitet och var mycket driftsäkra. När Blockhusuddens fyr utanför Stockholm fick sin gasutrustning utbytt mot en elektrisk hade den under 67 år endast varit inne för översyn en gång!

En högklassig produkt har inte bara geniet och uppfinnaren som skapare. Verkstadsfolket har ofta ett finger med i spelet, som när Thure Löfgren var med och gjorde de allra första solventilerna.

– Vi satte upp tre solventiler i Sandhamnsleden 1907, men det visade sig att det plåtlock som vi lagt ovanpå var 16 alldeles för svagt. Det fjädrade sig så det blev aldrig någon solventil i verkligheten. Sedan gjorde vi en massiv järnklump, som de yttre ståndarna fick stå på och då försvann fjädringarna och solventilen fungerade. (Ur Koncept, AGA 1951)

Omstruktureringen av AGA började när den så kallade Industrigruppen bildades i slutet av sjuttiotalet, här ingick det mesta som inte hade med gas att göra. Några år senare ombildades Industrigruppen till en ny börsnoterad koncern, Pharos AB, där AGA innehade aktiemajoriteten och där AGA Navigation Aids ingick.

AGA tog slutgiltigt sin hand från fyrtillverkningen när Pharos såldes till Penserontrollerade Carnegie och Asken. Största aktieägarna var Nobel Industrier, som kontrollerades av Erik Penser. Pharos Marines verksamhet koncentrerades till London, där man hade en fabrik.

Helene Broms och Nina Enström