AGA-båtarna

AGA, Lidingö. Gasaccumulator III vid bryggan, Lidingö. Foto: AGA

Båtarna förtjänar nära nog ett eget kapitel i AGA’s historia. Från 1912 fram till mitten av sextiotalet har olika typer av fartyg gått sin trad mellan Stockholm och Lidingö lastade med AGA-produkter eller AGA-personal. Det tog dock tre år innan företaget skaffade egna båtar.

När AGA flyttade till Lidingö ville man ha med sin personal, av vilka de flesta bodde på Söder. Från början var det Ångslupsbolaget som stod för turerna till och från Lidingö, bland annat med Valkyrian från Slussen. Men missnöjet var stort med standarden och säkerheten. Verkstadsklubben begärde 1913 att företaget skulle sätta in en egen båt.

AGA:s första båtar hette Gasaccumulator III och Gasaccumulator V, de gick till Slussen respektive Nybroviken. Snart utvecklades en sträng outtalad ordning ombord, som gjorde nykomlingar osäkra. Arbetare och tjänstemän hade sina bestämda platser och nåde den som kom och satte sig ”fel”. Han kunde bli handgripligen avvisad. Arbetarna höll till på nedre däck, medan tjänstemännen färdades på övre däck, åtminstone på AGA III som hängde med in på sextiotalet.

I AGA:s flotta ingick också godsfartyg, pråmar, som skeppade produkter mellan AGA och Nybrokajen. Verkstadsklubben och besättningarna hade mycket kritik mot företaget och kaptenerna för deras sätt att sköta transporterna. Bland annat krävde företaget att besättningen skulle lyda under sjölagen och arbeta 63 timmar i veckan. Klubben å sin sida hävdade att de var hamn- och transportarbetare med 48 timmars arbetsvecka. Saken gick till det statliga arbetsrådet, som avgjorde tvisten till AGA:s fördel. Det var sjölagen som skulle gälla.

Helene Broms och Nina Enström