Nya arbetarbostäder

Nya arbetarbostäder

AGA Lidingö, AGAs arbetarbostäder i Bergsätra, byggda 1912. Foto: AGA, 1910-tal

Eftersom de flesta arbetarna som följde med AGA ut till Lidingö 1912 bodde på Söder eller på Kungsholmen blev resorna mycket längre och besvärligare. Missnöjet med båttrafiken (se särskild artikel om båtarna) var stort och luftades ofta på verkstadsklubbens möten. När arbetarna fick avslag på sin begäran om sänkt arbetstid på grund av de långa resorna meddelade AGA samtidigt att man hade ”för avsikt att på lämpligt område i närheten av fabriken ordna ändamålsenliga och billiga bostäder”.

Det blev Bergsätra, arbetarbostäder på höjden ovanför fabriken som stod klara 1915, ritade av arkitekten Erik Hahr. Men före byggstart fick arbetarna fylla i en lista och kryssa för om de föredrog enkelrum, ett, två eller tre rum och kök.

De flesta lägenheterna blev ettor, som kostade cirka 320 kronor om året att hyra, med en för sin tid hög standard med elektricitet, wc och tambur i varje lägenhet. Dessutom fanns flera badrum i källaren, som hyresgästerna fick samsas om.

På gården uppfördes dansbana, där Bergsätraborna ordnade höst- och vårfester. I valvet fanns bion Röda Ugglan och speceriaffär. Dock hörde bostaden ihop med anställningen och den som slutade på AGA fick också lämna lägenheten.

I dag är hela Gamla längan (bilden) ombyggd invändigt till exklusiva bostadsrätter.

Helene Broms och Nina Enström