Archive

Här kan du söka i museets databas online. Samlingarna omfattar arkeologiskt och etnologiskt material samt vår konstsamling. Den arkeologiska samlingen är den största och omfattar främst föremål från Sigtuna stad

Söktjänsten Runor är en ny digital forskningsplattform som ska tillgängliggöra ungefär 7 000 inskrifter med rapporter och bilder från olika databaser, institutioner och samlingar.

Inget land har så många runor som Sverige. Syftet med tjänsten är att förenkla så att man ska kunna forska på befintligt runmaterial digitalt. världen. Söktjänsten kräver ingen inloggning och webbgränssnittet är mobilanpassat för arbete i fält

På webbplatsen dokument.nordiskamuseet.se kan forskare ta del av ett urval av museets digitaliserade dokument och handlingar direkt på nätet. Webbplatsen utvecklas i samarbete med KulturIT. Här hittar man bland annat Årsta fruns dagbok, Nordiska museets frågelistor och Fataburen som är museets årsbok.

För att ta del av materialet behöver du skapa ett användarkonto.

Porträtten presenteras med både fram- och baksida tillsammans med grundläggande information om ätten. Oftast framgår det på baksidan vem eller vilka bilden föreställer. Fotografier är främst från 1800-tal och tidigt 1900-tal.https://www.kulturarvstockholm.se/wp-admin/plugins.php

Sjöhistoriska museet sprider kunskap om människans förhållande till hav, kust, fartyg och båtar i historia och nutid. I museets omfattande samlingar finns bland annat 900 000 fotografier, 50 000 föremål och 45 000 ritningar.

Järnvägsmuseet berättar om människans förhållande till järnvägen, dess infrastruktur, fordon, kulturmiljöer och resandet – i historia och nutid. I museets samlingar finns bland annat cirka 350 järnvägsfordon, 25 000 föremål, 350 000 ritningar och 500 000 foton.

Kunskapsbank över traditionell matkultur i Sverige. I arkiven på Institutet för språk och folkminnen finns ett omfatttande material om traditionell matkultur. Det handlar till exempel om jordbruk och fiske, kosthåll, råvaror, växtsorter, husdjursraser, maträtter, matframställning, redskap och måltider från olika delar av Sveriges landsbygd. Materialet är variationsrikt och utgör en kunskapskälla till såväl matproduktion som sammanhangen runt maten och förståelse för människors relationer till mat.

Här kan du hitta platser som berättar om resandefolket, en folkgrupp som funnits i Skandinavien i minst 500 år. Genom platser som folket har använt vill vi berätta om människorna, livet och historien.

Här finns den första versionen av Digitala Sveriges runinskrifter publicerade. Länkar till pdf-filer är ordnade efter bandets nummer. Texter och planscher är förtecknade var för sig. OBS! Stora pdf-filer som tar tid att ladda ner. Länkarna är heller inte persistenta och filerna kommer så småningom att flyttas till en databas.

En webbplats med ambitionen att levandegöra Stockholms musikliv från 1600-, 1700– och 1800-talen. Dessa århundraden är tiden innan ljudinspelningar gav oss möjlighet att få ett hum om hur musiken lät.