Archive

Här kan du söka samtidigt i flera bibliotekskataloger i Stockholms län.

Här kan du ta del av och forska i en unik samling med Sveriges äldsta storskaliga kartor över byar och gårdar från 1600-talet. Databasen innehåller uppgifter från 12 000 äldre geometriska kartor (ÄGK, 1630–1655) och 5 000 yngre geometriska kartor (YGK, 1680–1700). Du kan söka i materialet på olika sätt, via register eller via modern karta och även exportera databasen uppgifter till Excel.

Kartering är en viktig beståndsdel i krig och försvar. Därför är Krigsarkivets samlingar av historiska kartor så omfattande, särskilt vad gäller utlandet. Samlingen omfattar Svenska och utländska topografiska kartor, ett flertal av kartorna avbildar städer och fästningar från hela världen.

Kartorna är tryckta eller vackert handritade med stor detaljrikedom. De äldsta kartorna dateras till sent 1500-tal, de yngre från 1980-talet, men den största delen är från 1700- och 1800-talen.

Vi har en av världens största kartskatter och vi vill gärna dela den med dig.

I våra digitala arkiv finns mer än en miljon historiska kartor och de sträcker sig så långt bak i tiden som 1628. Kartorna täcker stora delar av Sverige och är i många fall så välgjorda och rikt utsmyckade att det är frestande att kalla dem för rena konstverk.

Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum. Museet grundades av Artur Hazelius 1873 och har som uppgift att bevara och levandegöra minnet av liv och arbete i Sverige från 1500-talet fram till våra dagar. Museets foto- och föremålssamlingar hittar man i Digitalt museum. Det finns förstås mycket material från Stockholms län i deras samlingar.

I Vallentuna kommuns bildarkiv finns över 6 700 fotografier som visar hur människor bott, levt och arbetat i vår bygd från 1800-talets senare del fram till idag. Fotografierna är från Vallentuna kommuns alla åtta socknar: Angarn, Frösunda, Kårsta, Markim, Orkesta, Vada, Vallentuna och Össeby-Garn.

Allt från gamla bilder som tagits av professionella fotografer på glasplåtar till nya digitala bilder har kopierats och ska nu registreras i Databasprogrammet Sofie. Bilderna är ofta donerade av privatpersoner, många har tagits i tjänsten av tidningsfotografer när kommunen skulle dokumenteras och många föreställer upphöjda personer och skolelever på utflykt.

Här kan du söka i flera olika samlingar som innehåller fotografier, byggnadsinventeringar och andra handlingar. Hoppas du hittar något intressant och kanske något oväntat!

Stockholms läns museums samling – I länsmuseets samlingar finns en blandning av fotografier från olika tider. Det är fotografier som museets fotografer och antikvarier tagit av byggnader, fornlämningar och kulturhistoriska miljöer. Du hittar också äldre fotografier. Här finns bilder som visar allt från länet sett från luften till kulturmiljöer och privata hem.

Samtidsbild – Samtidsbild är bilder från innevånare i länet. Fotograferna har själva valt vilka bilder som ska vara del av museets fotografisamlingar genom att själva ladda upp dem.

Hembygdsföreningar / Kollektivt kulturarv – Under rubriken hembygdsföreningar hittar du bilder från flera av länets hembygdsföreningar som samarbetar inom Kollektivt kulturarv. 

Byggnadsinventeringar – I länet har en rad byggnader inventerats under åren. Här kan du söka i några av de äldre inventeringarna.

Hur det såg ut i Solna förr i tiden? Nu kan du söka i Solna stads bilddatabas som innehåller historiska fotografier. De äldsta bilderna är tagna på 1800-talet och de senaste är från 2000-talets början. I Solna stads bildarkiv finns 11 000 fotografier som berättar om livet förr i Solna. Här finns bilder på människor, byggnader och miljöer. Bilddatabasen växer varje år och uppdateras med jämna mellanrum.

Miljöer, personligheter och verksamheter, från 1860-talet fram till idag, är dokumenterade på det överlägsna sätt som endast den fotografiska bilden kan erbjuda. Här finns bilderna från Edsbergs slott, Sollentunafotograferna Gösta Asks och Boris Kunos donationer, reprofotografier ur äldre Sollentunabors privata fotoalbum, skolfotografier och foton från andra kommunala verksamheter och från föreningslivet i kommunen