Archive

I Stockholms stift finns 109 kyrkor, som enligt kulturminneslagen är värda extra skydd. Här kan du läsa mer om dessa i pdf-format.

Långbro sjukhusmuseum är ett virtuellt museum om byggnaderna, patienterna och personalen.

Centrum för Näringslivshistoria tillgängliggör nu digitalt, på uppdrag av Brandförsäkringsverkets Stiftelse för Bebyggelsehistorisk Forskning, några serier i arkivet i sin helhet. Serierna har valts ut med hänsyn till intresse för främst bebyggelsehistorisk forskning. Serierna är mycket intressanta även för t ex kulturgeografisk och ekonomhistorisk forskning samt hembygds- och släktforskning.

Riksantikvarieämbetet har förbättrat sökmöjligheterna i bebyggelseregistret. Det finns ännu inte så mycket material från Stockholms län. Men länets alla kyrkor liksom byggnadsminnena går att hitta. Till det kommer stora delar av Stadsmuseets inventeringar av ytterstaden. Enklast är att börja söka med fritext och sedan välja ”byggnader” då kommer man direkt till inventeringsuppgifterna om respektive byggnad.

I Arkitektur- och designcentrums samlingar på DigitaltMuseum hittar du ritningar, fotografier, dokument och modeller. Samlingarna ger information om svensk arkitektur i första hand från tiden 1900 och framåt.

”Arkitekter verksamma i Sverige” innehåller information om arkitekter och deras verksamhet. Materialet är hämtat från Arkitektregistret som sammanställdes av Arkitekturmuseet under 1990-talet. Registret finns nu hos KulturNav.

En sammanslutning av amatörforskare inom det kulturhistoriska området. En förening driver institutet – för närvarande ca 300 medlemmar Arkivforskning, historieforskning, ortnamn, arkeologi. Verksam i Upplands-Bro sedan 1987. Bygger upp databaser med ortnamn, jordeböcker, kartor mm.

Svensk historisk bibliografi-digital (SHBd) är en ämnesbibliografi över svensk historia. Här finns hänvisningar till monografier, avhandlingar, uppsatser, recensioner, artiklar i dagstidningar och annat material som rör Sveriges historia. Bibliografin omfattar publiceringsåren 1771-2010 och sammanlagt ingår över 176 000 poster. Här ingår såväl akademisk historieskrivning som amatörforskning från drygt två sekler. SHBd är den mest omfattande bibliografin över svensk historia.

Situne Dei är Sigtuna museums vetenskapliga årsskrift som utkommit sedan 2006 i sin nuvarande form. Den gavs första gången ut mellan åren 1942 och 1952. Dessa årgångar innehåller flera artiklar som blivit klassiska inom svensk arkeologi. Skriften fokuserar på sigtunaforskning och historisk arkeologi, samt mellansvensk arkeologi eller vetenskapliga frågor som i vid mening anknyter till sigtunaforskningen.

Här kan du söka, läsa och ladda ner digitala publikationer. Du kan söka efter: Arkeologirapporter, Digitaliserade publikationer, Fornvännen och Riksantikvarieämbetets publikationer