GDPR och upphovsrätt

GDPR, upphovsrätt och samlingar

Här hittar du information om lagar, regler och rekommendationer om GDPR, upphovsrätt och hur man tar emot samlingar.

Kulturhistoriska samlingar och GDPR

En hembygdsförenings samlingar består av både historiskt och samtida material. Bägge kategorier kan omfattas av dataskyddsförordningen GDPR, om de innehåller personuppgifter av nu levande personer. GDPR gäller för personuppgifter som sparas digitalt och/eller publiceras digitalt. Kulturhistoriska föremålssamlingar kan innehålla personuppgifter såsom namn och adress till personer som skänkt föremål till föreningen, och fotografiska samlingar kan i tillägg till namn även innehålla avbildande personer. Ett porträtt är en personuppgift även om namnet på den avbildade inte är känt.

För att kunna spara personuppgifter i den kulturhistoriska databasen Kollektivt kulturarv rekommenderar vi att föreningarna hänvisar till intresseavvägning som laglig grund för att både spara och publicera personuppgifter av nu levande personer. Sveriges Hembygdsförbund ger samma rekommendation, genom att hävda att hembygdsföreningarnas intresse för historia och kulturarv står över enskilda personers rätt till integritet.

Tolkningen förutsätter att hembygdsföreningen vid publicering av personuppgifter för levande personer är tydlig med att det sker som en del av föreningens verksamhet med att sprida kunskap om lokalhistoria, till exempel genom att tydligt ange föreningens syfte och mål på föreningens egen hemsida.

På Kollektiv kulturarvs söksida finns information om hur personuppgifter i hembygdsföreningarnas samlingar hanteras enligt GDPR.

Länk till Datainspektionen:

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/det-har-behover-ni-veta/

Upphovsrätt

Sveriges hembygdsförbund har givit ut foldern Upphovsrätt och personlig integritet – att tänka på när man publicerar gamla och nya fotografier. Vill man veta mer om upphovsrätt kan man läsa Digisams rapport ”Vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning”

Upphovsrätt och personlig integritet, Sveriges hembygdsförbund, 2015

Vägledning om upphovsrätt, Digisam, 2019

Creative Commons-licenser

Många av fotografierna i Kollektivt kulturarv kan upphovsrättsligt klassas som bild. Det vill säga fotografier som inte har verkshöjd. Det kan t ex vara bilder som skulle kunna finnas i familjens fotoalbum, eller bilder tagna på semestern. Vi följer Svenska fotografers förbunds rekommendationer och klassar fotografier tagna av en professionell yrkesverksam fotograf som verk, resten är bilder.

Skyddstid för bilder är 50 år efter att fotot tagits. För verk gäller 70 år, räknat 1 år efter fotografens död.

Det betyder att man behöver justera Creative commons-licenser varje år. När licensen gått ut är de fria att använda för vem som helst, och CC-licensen bör följaktligen vara CC-BY (erkännande).

Om föreningen så önskar går det givetvis att fortsätta att ta betalt för att tillhandahålla högupplösta versioner av fotografiet.

Här kan du hitta mer information om Creative Commons.

Letar ni efter fotografer och fotofirmor kan man söka i Nationella fotografregistret.

Samtycke från personer på bild

Ska du fotografera t ex publik verksamhet på hembygdsföreningen  kan det vara klokt att få samtycke från avbildade människor. I synnerhet om det förekommer barn på bilden och om bilden ska användas för att marknadsföra verksamheten på webb eller i skrift. Använd gärna samtyckesmallen nedan men det är bra om in byter ut ”Hembygdsföreningen” mot er förenings namn.

Mall för samtycke (Wordfil)

Ta emot samlingar eller låna in bilder för skanning

Ska ni ta emot enskilda fotografier eller fotografisamlingar bör ni skriva avtal med överlåtaren så att ni vet vilka rättigheter föreningen har till bildmaterialet. Det gäller även om ni lånar in material för skanning. Använd gärna mallen som är framtagen av Digisam.

Mall för avtal (Wordfil)

Föredrag från 3 februari 2021

Vill du veta vilka regler som gäller om var och vad det är tillåtet att fotografera? Här kan du ta del av en presentation som också innehåller information om upphovsrätt, creative commonslicenser och sociala medier.

Presentationen som pdf.

Har du frågor hör av dig!