Kulturmiljöprogram

Gustavsberg, vattenhjulet av järn från 1895, foto: Elisabeth Boogh, Stockholms läns museum, 2010. cc:by-nc-nd

Kulturmiljöprogram

För nästan alla kommuner i länet togs kulturmiljöprogram fram under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Många av dessa gjordes av länsmuseet men även av andra konsulter och kommunerna själv. Dessa kulturmiljöprogram är både ett planeringsunderlag men också omfattande kunskapskällor till kommunernas historia.

Områdebeskrivningarna i dess kulturmiljöprogram presenteras på Stockholms läns museums gamla webbplats under rubriken faktabank/kulturmiljöer.

Nya kulturmiljöprogram

På senare år har behoven av bättre planeringsunderlag och en delvis förändrad syn på bevarevärdet i främst den lite yngre bebyggelsen gjort att många kommuner reviderat och utökat sina kulturmiljöprogarm.

Dessa presenteras ofta direkt på respektive kommuns webbplats. Här finns länkar:

Botkyrka, kulturmiljöprogram

Ekerö, kulturmiljöprogram

Huddinge, Översyn av kulturmiljöinventering

Järfälla, Kulturmiljöplan för Järfälla kommun

Nacka kommun, kulturmiljöprogram

Nykvarn, Kulturhistoriska byggnader, miljöer (bevarandeprogram) 

Solna, kulturmiljöer

Södertälje, kulturmiljöer

Vallentuna kommun, kulturmijöprogram

Värmdö, kommunala kulturmiljöer

 

Saknar du något hör av dig till Ann-Sofie Nygren, Stockholms läns museum
ann-sofie.nygren@stockholmslansmuseum.se