Nästa hållplats Södertäje

Nästa hållplats Södertälje

Det moderna samhällets kulturarv

Shell-macken vid Robert Anbergsväg med husen på Lövängsvägen i Ronna Gård i bakgrunden. Under 2005 byggdes pizzeria Roros med importerad fasadsten från Syrien, foto: Anna Ulfstrand, 2005

Projektet Nästa hållplats Södertälje drev gemensamt av Stockholms läns museum och Länsstyrelsen i Stockholms län i nära samarbete med Södertälje kommun. Projektarbetet har koncentrerats på hur industriföretagen, i första hand Scania, och staden har samarbetat för att bygga bra bostäder för stadens nya och gamla invånare. Inom projektet diskuterades hur kommunen och industriföretagen har sett på och ser på stadsutvecklingen, vilken självbild man har, hur den har förändrats och orsakerna till denna förändring.

Projektet finansierades av Riksantikvarieämbetet och deras satsning på Det moderna samhällets kulturarv. Arbetet presenteras i rapporten Nästa hållplats Södertälje utgiven av länsstyrelsen 2007.

Rapporten är skriven av Hanna Gelotte, Eva Dahlström Rittsél, Anna Ulfstrand och kan laddas när här.