Haninge

Haninge

Text: Förslag till Kulturmiljöprogram för Haninge kommun, fastlandet, 1980

Av särskilt intresse i Österhaninge är de många bevarade tvätteribyggnaderna. Närheten till Stockholm skapade förutsättningar för de tvättinrättningar som mot slutet av 1800-talet började växa fram i socknen. Först var de binäring till jordbruket men blev efter hand regelrätta småindustrier. På 1940-talet fanns inte mindre än 140 tvätterier i Västerhaninge. I föreliggande programförslag har två av dessa särskilt uppmärksammats. Det ena ingår i område ”H6 Tyresta” och det andra redovisas som objekt.

I Västerhaninge är det trädgårdsmästerierna som haft och som fortfarande har motsvarande betydelse. I början av 1900-talet sköt denna näring fart i Tungelsta som med stora växthus fick sin speciella karaktär. Området är av stort kulturhistoriskt intresse men eftersom bl.a. de enskilda boningshusen i stor utsträckning förändrats i senare tid krävs en specialstudie för att kunna göra riktiga avgränsningar för kulturmiljöprogrammet. Tungelsta redovisas därför som utredningsområde.